Mazuryum

MAZURYUM i. (Mazurya gölleri’nin adından fr. masurium). Kim. Atom numarası 43, atom ağırlığı 96 olan kimyasal element; 1925’te alman Walter Naddack, ida Tacke ve Otto Berg, mazuryumu tayf analiziyle bulduklarını sandılar. (Bu buluş resmen kabul edilmedi; fakat bu elementin bir izotopu olan teknetyum, uranyum’un fisyon ürünleri arasında bulundu.) Bk. teknetyum, (l)

Yorum yazın