Laboratuvar Nedir

Laboratuvar Nedir

Laboratuvar NedirBilim araştırmalarında türlü aletlerle maddelere dayanan çalışmaların yapıldığı yere “laboratuvar” denir. Buralarda çeşitli olayların bilinen kanun ve kurallara uygunluğu araştırılır, yeni aletler, araçlar denenir, yeni bilimsel gerçeklere varılmaya çalışılır.
Bütün bilimlerin birer laboratuvarı vardır, bu laboratuvarlar arasında aletler, çalışma usulleri bakımından fark bulunur. Bir fizik laboratuvarıyla bir kimya laboratuvarı birbirlerinden çok farklıdır. Fizik laboratuvarında doğadaki fiziksel olaylar İncelenir, cisimlerin bünyesinde bu bünyeyi değiştirmeden meydana gelebilen olaylar araştırılır. Kimya laboratuvarı maddenin değişmesini, bu değişmeleri düzenleyen cisimleri araştırır. Biyoloji laboratuvarı hayvansal, bitkisel hayat üzerinde incelemeler yapar.
Ayrıca, çeşitli endüstri kollarında kurulmuş laboratuvarlar vardır. Bu laboratuvarlarda hem yeni usuller aranır, hem de yapılan şeyler kontrol edilir, bunların istenilene uygun olması sağlanmaya çalışılır.
Tıp laboratuvarları mikropların üretilip ortaya çıkarılmasını, böylece hastalıkların tanınmasını, bunların hafif mİ, yoksa ağır mı geçmekte olduğunun anlaşılmasını kullanılacak ilaçların neler olması gerektiğini anlamamızı sağlar. Ayrıca, gene hastalıkların anlaşılması için gereken kan, balgam, İdrar, dışkı, mide suyu tahlilleri de laboratuvarlarda yapılır.
Bundan başka, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan aşılar, serumlar, türlü biyolojik ilaçlar da laboratuvarlarda hazırlanır.
Bütün bu laboratuvar araştırmaları, İncelemeleri çeşitli metodlarla yapılır. Bu metotlar başlıca mikrobiyoloji, kimya ve biyoloji temellerine dayanır. Bu arada, mikrobiyoloji, kimya patolojik araştırma laboratuvarları hekimliğe büyük yararı olan birer bilim kurumlandır.
Bibliyografya:
Bu konuda dilimizdeki eserlerin başlıcala- rı. — Laboratuvar Elkltabı (M.F. Grldley’den çev. Dr. O. N. Aker, 1954); Laboratuvar Yardımcısı (çev. C. Gökdağ, A. Mutlu, 1955); Laboratuvar Deneyleri (Dr. Ne. Pusat, N. Dlnçer, A. Yelkenkaya, 1958); Laboratuvar Arama ve Deneyleri (Dr. A. Ş. Kültür, 1941); Laboratuvar Elkitabı (Prof. A. M. Taşpınar, 1972); Laboratuvar Hayvanı Bakımı, üretimi ve Deney Tekniği (Prof. Dr. A. Merdivenci, 1971); Laboratuvar için Maliyet Gönderme Metodları ve Aşı Prespek- tusları (Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, 1972); Laboratuvar Yönetmeliği (Sağlık ve S. Y. Bak., 1969); Laboratuvar Çalışmaları (Tarım Bak., 1966, teksir); Laboratuvar Deneyleri (İst. ün. Denel Fizik Enst., 1965); Laboratuvar Toprak Tahlil Neticeleri İle Alınan Mahsul Arasındaki Korrelasyonun Tesbitl ($. Barker, 1957).

Yorum yazın