Kükürt Nedir Nerelerde Kullanılır

Kükürt Nedir Nerelerde Kullanılır

Kükürt kimyasal bir elementtir. Binlerce yıldan beri insanlar tarafından çıkarılmakta ve kullanılmaktadır. Ateşle temas ettirildiği zaman kükürt çok kuvvetli şekilde yanar.


Günümüz kimya endüstrisinde kükürt çok kullanılmaktadır. Sülfürik asit gibi kimyasal maddelerin yapımında kükürtten faydalanılır. Doktorlar tarafından hastalıklara karşı kullanılan penisilin gibi bazı ilâçlar da kükürt içerir. Kükürt, küçük miktarlarda bütün canlılarda bulunur ve yaşamın devam edebilmesi için kükürde gereksinilir.
Kükürt, doğada var olan ana maddelerden biridir. Element adı verilen bu ana maddelerden bütün diğer maddeler oluşturulur. Arı kükürt yeryüzünün bazı kesimlerinde yerkabuğunda bulunur. Genellikle yanardağ etkinliklerinin olduğu bölgelerden çıkarılır. Yanardağların patlaması sırasında yerkabuğunun derinliklerindeki kükürt yüzeye çıkar. Yanardağın saçtığı ısı ve dumanın bir kısmının nedeni yanan kükürttür. Kükürt yandığı zaman havadaki oksijenle birleşir ve keskin kokulu, zehirli bir gaz olan kükürtdioksit oluşur.
Arı kükürt normal sıcaklıklarda açık sarı renkte katı bir maddedir. Kükürt külçeleri kaya ya da toz halde bulunur. Katı maddelerin çoğunda olduğu gibi kükürt de kristaller oluşturur. Tüm maddeler molekül adı verilen küçük taneciklerden meydana gelir. Kristal yapıda, kristalin şekli birden çok aynı molekülün bir araya gelmesi ile oluşturulur. Moleküllerin değişmez bir durumda düzenli bir dizilişi vardır. Kükürt kristalleri eşkenar dörtgen ya da eşkenar paralel yüz biçiminde olur.
Kükürt ısıtıldığı zaman eriyerek sıvı oluşturur. Çok yüksek bir sıcaklığa (444.6°C) ulaştığı zaman kükürt kaynayarak kırmızı bir buhara ya da gaza dönüşür.
Sıcak ve sıvı haldeki kükürt çok yavaş olarak soğutulursa iğneye benzeyen uzun kristaller meydana gelir. Bu iğne şekilli kristallere monoklin kükürt adı verilir. Bir başka kükürt çeşidi de sıcak kükürdün hızla suya daldırılarak soğutulması yoluyla elde edilir. Bu yöntemde kükürt kauçuğa benzeyen ve plastik kükürt olarak bilinen yumuşak bir kitle oluşturur. Hem monoklin hem de plastik kükürt zamanla kükürt kristallerine dönüşür. Kimyada allotrop sözcüğü aynı maddenin değişik şekillerini belirtmek için kullanılır. Aynı elementin değişik özellikli şekillerine allotrop adı verilir.
Yeryüzündeki en büyük kükürt yataklarının bir kısmı Amerika’nın Texas eyaletindedir. Büyük miktarlarda kükürt yerin 60 m. kadar derinliklerinde bulunur. Kükürdün çıkartılması, 180°C’de ısıtılmış basınçlı su buharının borular aracılığı ile kükürt yatağı içine iletilmesi yöntemi ile gerçekleştirilir. Sıcak su kükürdün erimesini sağlar. Bundan sonra eriyik ya da ergimiş kükürt pompalama yoluyla yer yüzeyine çıkarılır.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın