İyot Nedir

İyot Nedir

İyot kimyasal bir elementtir. Vücudun düzenli çalışması bakımından çok önemlidir. İnsan vücudunun boyun kesiminde yer alan kalkanbezi, hormon adı verilen maddeleri üretmek için iyoda gereksinme duyar.

İyot daha küçük yapı taşlarına dönüştürülenleyen bir elementtir. Doğada ancak başka elementlerle oluşturduğu bileşikler halinde bulunur. İlk kez, yakılan deniz yosunlarının küllerinden elde edilmiştir. Deniz yosunları, mercan ve süngerler iyot bakımından zengindir; bu canlılar iyotu denizden alır, iyot aynı zamanda kayalarda, toprakta ve suda da bulunur. İyodun ticari amaçlarda kullanılan ana kaynağı Şili’de çıkarılan ve Şili güherçilesi adı verilen maden tuzudur. Bu tuz sodyum nitrat ile karıştırılmış iyot bileşiklerini içerir ve bu bileşikler ayrıştırılabilir.

İyot, ince tabakalar halinde ve koyu renkte billurlar oluşturur ve kendine özgü bir özellik gösterir. Katı iyot ısıtıldığında erimez, ancak doğrudan doğruya buhar haline dönüşür, iyot buharı bilinen en ağır gazlardan biridir ve havadan dokuz kez daha ağırdır. Son derece güzel bir mor renge sahiptir.

İyot tuzları olan iyodürler fotoğrafçılıkta ve bazı boyaların ve antiseptiklerin yapımında kullanılır. Gümüş iyodür, yapay yoldan yağmur yağdırılabilmesi için bulut oluşturulmasında kullanılır. Başka iyot bileşikleri X ışınları (röntgen) filmlerinde kullanılır.

İyot, klor, flüor ve brom ile aynı gruba dahildir. Bu grup elementlerine Yunanca tuz yapıcı anlamına gelen halo ve jen sözcüklerinden türetilen halojenler adı verilmiştir.

Yorum yazın