İyon Nedir – İyon Yükü

İyon Nedir – İyon Yükü

Bütün maddeler atom adı verilen küçük taneciklerden oluşur. Atomlar ise proton, nötron ve elektron adı verilen daha da küçük taneciklerden meydana gelir. Herhangi bir atom aynı sayıda proton ve elektron içerir, iyon elektron sayısı değişik olan atoma verilen addır.

Protonlar pozitif elektrik yüklüdür. Herhangi bir atomda elektron ve proton sayısı eşit olduğu için elektriksel bakımdan nötür olduğu kabul edilir. Bir atom elektronlarından birini kaybederse, pozitif değerlikli yükü artmış olur ve pozitif bir iyona dönüşür. Atom bir elektron alırsa, negatif değerlikli yükü artmış olur ve negatif iyona dönüşür

Atomun elektron kaybetmesine ya da kazanmasına iyonlaşma olayı adı verilir. Bazı atomlar diğerlerine oranla daha kolay elektron verebilir. Sodyum gibi kolayca artı değerlikli iyon oluşturabilen madenlerin elektropozitif özellikleri kuvvetlidir. Klor gibi elektron alarak eksi değerlikli iyonlar oluşturmaya eğilimli elementlerin ise elektronegatif özelliği kuvvetlidir. Sofra tuzu kimyacıların sodyum klorür adını verdiği sodyum ve klordan oluşan bir bileşiktir. Sodyum klorür bileşiğinde artı değerlikli sodyum iyonları eksi değerlikli klor iyonları ile birleşmiş durumdadır. Ortaya çıkan oluşuma ise iyon bağı adı verilir. Dünyayı, iyonlardan oluşan ve iyonosfer adı verilen bir tabaka çevreler, iyonosfer yer kabuğunu 100-300 kilometre arasında bir yüksekliğe kadar kaplar. Bu tabakada hava, Güneşin kuvvetli ışınım gücü ile iyonlaşır. içindeki bütün atomların iyonlaştığı bu tür gazlara plazma adı verilir, iyonosfer sayesinde uzak yerlerdeki radyo programlarını dinleme olanağı sağlanmaktadır. Bu iyon katı radyo dalgalarını, aynanın ışığı yansıtmasına benzer bir yöntemle yansıtır. Aynaların köşelerde görüntüyü sağlamak için kullanılması gibi, iyon tabakadan da uzak alanlardaki radyo istasyonlarını dinlemede yararlanılır, iyonlar belirli sıvılar içinde elektrik iletme özelliğine sahiptir, insan vücudundaki sıvılar içinde küçük elektrik akımları oluştururlar. Bir otomobil akümülatöründe de, sulandırılmış sülfürik asit aracılığı ile elektrik akımı iletirler. Sülfürik asit elektriği iletme özelliğinden ötürü elektrolit orak tanımlanır. Bir elektrolit, pozitif ve negatif iyonlara ayrılır. Akümülatördeki elektrik akımı, elektrolit sıvı içerisinde hareket halinde iyonları içerir. Gerçekte de iyon sözcüğünün anlamı dolaşan, hareket eden demektir. Pozitif iyonlar negatif levhaya yani akümülatörün katod adı verilen elektroduna doğru hareket ederler. Negatif iyonlar ise anod adı verilen pozitif elektroda doğru hareket ederler. Akım durdurulduğu zaman iyonlar hareketsizleşirler.

Yorum yazın