İterbiyum Nedir – İterbiyum Simgesi ve Özellikleri

İterbiyum Nedir – İterbiyum Simgesi ve Özellikleri

kim., Tb. Atom numarası 65, atom kütlesi 158,924 olan ender toprak elementler grubundan kimyasal element. Ergime noktası 1356°C, kaynama noktası 3123°C olan iterbiyumun özgül kütlesi 8.229 gr/cm3’tür. 1843’teC.G. Mosander’ce bulunan element 1877’de iterbiyum olarak adlandırıldı ve ilk kez 1905’te G. Urbain’ce arı biimde elde edildi.

Şerit, gadolinit gibi minerallerde ve öteki ender toprak elementleriyle birlikte bulunur. Ticari olarak monazitten, öksenitten ya da ksenotimden elde edilir.

Havada oldukça kararlı gümüş görünümlü o., metal olan iterbiyum, kolaylıkla eğilip bükülecek kadar yumuşaktır.

. _ .o°C’ta birbirine dönüşen iki kristal biçimi vardır. Bilinen on dokuz izotopunun atom kütleleri 147-164 arasında değişmektedir.

iTerbiyum, entegre devrelerde kullanılan kalsiyum flüorür, kalsiyum tungstat ve stronsiyum mobildat için bir katkı maddesi olarak, iterbiyum oksit renkli televizyon tüplerinde ki yeşil fosforlar için bir aktivatör olarak ayrıca Zr02 ile birlikte yüksek sıcaklıkta çalışan elektrokimyasal enerji dönüştürücülerinde kristal stabilizör olarak kullanılır. Sodyum iterbiyum boratsa 5460 A° dalga boylu koherent ışık yayan bir lazer maddesidir.

Yorum yazın