Fenol nedir – Fenol formülü

FENOL taşkömürü katranında bulunan benzen türevi (C,H,OH). 1834’te bulunmuştur. Taşkömüründen elde edilebileceği gibi petrol ürünlerinden benzenden de elde edilebilir. Fenol renksiz katı bir maddedir, 43°C’de erir, suda çözünür, oldukça yakıcı ve zehirlidir. Boyaların, ilaçların, patlayıcı ve plastik maddelerin bileşimine girer. Sulu eriyiği antiseptik olarak kullanılır.

Yorum yazın