Çinko Nedir

Çinko Nedir

Çinko NedirGünümüzde birçok eşya demirden yapılır. Ancak demir havayla temas edince paslanır ve havadaki oksijen ve suyla birleştiği için ilk durumu gibi dayanıklı olmaz. Bu nedenle demir galvanizlenir. Galvanize edilen demir ayrıca çinko ile kaplanarak, uzun bir süre paslanmaz duruma getirilir.
Saf çinko, parlak, mavimsi beyaz bir yüzeyi olan yumuşak bir madendir. Ancak havayla temas ettiğinde rengi grileşir. Bu renk değişimine, çinko yüzeyinde, bir çinko oksitinin oluşması yol açar. Bu kesimde çinko, havadaki oksijenle kimyasal olarak birleşmiştir. Bir çinko oksitinin varlığı nedeniyle, alt katlardaki çinkonun oksijenle birleşmesi önlenir. Galvanize edilmiş eşyalar üzerindeki çinko kaplamanın üzerinde de bu tür bir çinko oksiti katı vardır. Çinko kaplama yapmak için, galvanize eşyalar erimiş halde bulunan sıcak çinkoya batırılırlar.

 

Çinko bir kimyasal elementtir. Elementler daha küçük maddelere ayrıştınlamayan temel maddelerdir. Çinko öteki maddelerle kolayca birleşir. Böylece oksijenle birleşerek çinko oksiti gibi bileşikler oluşturur. Çinko öteki madenlerle bir araya gelerek çeşitli alaşımlar da meydana getirir. Pirinç, çinkoyla bakırın birleşerek oluşturduğu önemli bir alaşımdır.

Çinko, küçük miktarlarda alüminyum ve magnezyumla da karışabilir. Bu karışımdan çivi gibi eşyalar yapılır. Bu alaşım eritilerek, yapılacak eşyanın biçimindeki kalıplara dökülür. Alaşım kısa sürede soğur ve istenilen biçimde katılaşır. Çinko alaşımlarının niteliği, krom gibi maddelerin eklenmesiyle geliştirilebilir. Bu tür alaşımlar otomobil parçalarının yapımında kullanılır. Parçaların parlaklığını, içerdikleri krom sağlar.

Çinko kaynakları: Saf çinko doğal olarak bulunmaz. Her zaman başka maddelerle birleşmiş durumdadır. Ancak bu maddelerden kolayca ayrılabilir. Daha çok, çinko sülfür denilen bir mineral cevherinden elde edilir. Başlıca çinko sülfür kaynakları Kanada, A.B.D. ve Sovyetler Birliğindedir. Çinko sülfür yeraltındaki madenlerden çıkarılır.

Çinkonun ayrıştırılması için çinko sülfür iik önce küçük parçacıklar halinde parçalanır. Bu parçalar üzerine su dökülür. Mineral parçacıkları sudaki hava kabarcıklarına yapışırlar ve köpük halinde yüzeye çıkarlar. Öteki maddeler suyun dibine çöktükleri için kolayca temizlenilirler. Köpük daha sonra çeşitli biçimlerde ısıtılır, Böylece çinko, kükürt gibi başka maddelerden ayrılmış olur. Çinko elektrolizle de elde edilebilir. Bu teknik uygulandığı zaman çinko sülfür bir asit içinde eritilir. Daha sonra bu eriyik içinden elektrik akımı geçirilir. Böylece çinko parçacıkları ayrılıp, kolayca toplanabilirler.

Çinkodan, pirinç elde etme işlemi Romalılardan beri yapılmaktadır. Öte yandan bilim adamları saf çinko elde etme işlemini ancak XVIII. yüzyılda gerçekleştirebilmişlerdir. Ancak bu işlemin Çin’de ve Hindistan’da çok daha önce gerçekleştirilmiş olduğu sanılmaktadır.

Yorum yazın