Boya Nedir – Boya Nasıl Yapılır

Boya Nedir – Boya Nasıl Yapılır

Hemen herkes öğrenciliği sırasında resim yapmıştır. Hattâ evinin duvarlarını bile boyamıştır. Bu işlemlerin benzerlerini 15 000 yıl öncesinin mağara adamları da yapıyorlardı. Gerçi bilim adamları malzemelerin sınıflandırılmasını ve niteliğini geliştirmişlerdir ama, boya yapımının ana yöntemleri aynı kalmıştır. Günümüzdeki boyalar da, eski boyalar gibi renkli, katı boya maddeleri içerir. Bunlar, renksiz ve sıvı taşıyıcılar ile karıştırılır. Boya taşıyıcı boya maddesini taşıyan sıvıdır. Taşıyıcı, boya maddesinin taneciklerini bir arada tutar.

Boya Nedir - Boya Nasıl Yapılır
Bir boyanın boya maddeleri, taşıyıcı içinde çözünmez; eriyik halinde bulunur. Yani boya maddeleri taşıyıcı içinde son derece ince tanecikler halinde dağılmışlardır. Bir renk, taşıyıcı içinde çözündüğü zaman “boyar madde” adını alır. Ressamların kullandığı iki tür boya vardır. Bunlar sulu boyalar ve yağlı boyalardır. Her iki tür de, benzer boya maddelerini içerir; ancak boya taşıyıcıları değişiktir. Sulu boyalar Arap zamkı denilen bir çeşit tutkal ile karıştırılmış boya maddelerini içerir. Bir fırça ile dağıtılabiImesi için boyaya su eklenir. Arap zamkı su içinde çözünür ve tam bir karışım meydana getirir. Yağlı boyalar, keten bitkisinin tohumlarından elde edilen bir taşıyıcı olan bezir yağı ile karıştırılmış boya maddelerini içerir.

Boyalar genellikle sulandırılarak kullanılır. Bu işleme daha açık renk istenildiğinde baş vurulur. Sulandırma ayrıca, daha kolay dağılması nedeniyle boyanın uygulanmasını kolaylaştırır. Sulu boyalar, su ile sulandırılabilir. Yağlı boyalar ise :erebantin, beyaz ispirto (petrol eter) veya parafin gibi ince yağlarla sulandırılır Sulandırıcılar adı verilen bu sıvılar, boya kurudukça buharlaşırlar. Boya maddelerinin bağlanmasına yardım etmezler.
Bilim adamları son yıllarda ressamların kullanması için akrilik emülsiyon adı verilen üçüncü bir boya çeşidi bulmuşlardır. Emülsiyon bir kolloidal eriyik türüdür. Sudan oluşan bir boya taşıyıcı içinde eriyik halde yağlı bir maddenin çok küçük taneciklerinden oluşur. Akrilik emülsiyon boyası, su yada su bazlı boya taşıyıcı içinde eriyik halde sıvı plastiklerden yapılır. Akrilik emülsiyonlar bazı yönlerden hem yağlı, hem de sulu boyalardan üstündür. Sulu boyalar gibi akrilikler de su ile seyreltilebilir. Suyun buharlaşması sonucu çabuk kururlar. Boya kururken reçine tanecikleri sert bir boya tabakası oluşturmak için bir arada bağlanır. Bu nedenle, yağlı boya gibi, kurumuş akrilik boya katı da, suda erimez ve daha sonra sürülen katlarla karışmaz.

Boya maddeleri özel amaçlarda kullanılmaları veya kum eklenir.

Bir başka koruyucu boya türü, pası önleyen boyadır. Demir ve bazı başka metaller nemli hava ile temas edince paslanır. Pas önleyici boya örtüsü paslanmayı engeller. Bu boya kırmızı kurşun içerir. Metali havaya karşı korur ve paslanmayı önler.

Eski mağara ressamları boya maddeleri olarak, değişik renkte toprak kullanmışlardır. Bilim adamları mağara resimlerindeki boya maddelerini incelemişlerdir. Kırmızı, sarı ve kahverengi boya maddeleri demir oksitli topraktandır. Bazı toprak çeşitleri bugün de boya maddesi olarak kullanılır. Aşı ya da toprak boya maddeleri, dünyanın değişik bölgelerinde yerden çıkarılan toprak çeşitleridir; örneğin işlenmemiş Sienna, sarı aşı boya ve işlenmemiş kahverengi (veya kırmızı) aşı boya gibi. Bunlar demir ve manganez oksitleri içerirler.

Önce yıkanır ve pisliklerden arınır, sonra küçük taneciklere öğütülür ve bir boya taşıyıcısı ile karıştırılırlar.

Birçok boya maddesi toprak ve kayalardan elde edilen minerallerden yapılır. Deniz mavisi, parlak mavi bir boya maddesidir. Eskiden, değerli bir taş olan lacivert taşından elde edilirdi, bugün alüminyum silikat ile sodyum sülfür karışımının ısıtıImasıyle çok daha ucuza elde edilmektedir. Boya maddesi olarak kullanılan diğer mineraller kadmiyum sülfür (sarı), cıva sülfür (kırmızı), kobalt oksit (mavi), kurşun sülfür (beyaz), krom oksit (yeşil)dir.

Mağara ressamlarının kullandığı siyah boya maddesi saf karbon içerirdi. Bu karbon daha çok avlanan hayvanların kemikleri yakılarak elde edilirdi. Bütün kemikler karbon içerir. Siyah boya maddeleri halâ ölü organizmalardaki maddelerin yakılması ile elde edilir. Kemik siyahı, yanmış kemiklerden oluşan bir boya maddesidir. Kara kalem, ağaç dallarının, özellikle söğüt ağacı dallarının yanmasıyle yapılır.
Günümüzde kullanılan en önemli boya maddelerinden birisi de titandioksittir. Titandioksitin en iyi kalitesi beyaz boya yapımında kullanılır. Daha düşük kaliteli titandioksit ise renkli boyaların yapımında başka boya maddeleri ile karıştırılır. Titandioksitin son derece üstün örtme yeteneği vardır. Az miktarı bile koyu yüzeyleri kapatır.

Son yıllarda kimyagerler organik boya maddeleri hazırlamışlardır. Bunlar karbonlu karmaşık maddelerdir. Bu boya maddelerinin bazıları özellikle boyar madde olarak veya renksiz sıvı içerisinde rengin dağılacağı şekilde hazırlanır. Sonradan toz alüminyum gibi etkin olmayan bir maddeye renk vermekte kullanılır. Elde edilen renkli karışımlar lak adı altında boya maddesi olarak kullanılır.

 

Etiketler:

Yorum yazın