Boksit Nedir Nerelerde Kullanılır

Boksit Nedir Nerelerde Kullanılır

Başlıca alüminyum filizi boksit, bu adı, 1821’de Berthier’ nin Arles (Fransa) yakınında bu filizi bulduğu yer olan Baux köyünden almıştır. Boksit, alüminyum hidroksit ya da hidratlı alüminlerle (gibsit, böhmit ve diyaspor) demir oksitler (hematit, limonit) ve değişen miktarlarda kil karışımıdır. Çoğunlukla tıkız kütleler halinde bulunan boksitin, genellikle belirgin bir biçimsel özelliği yoktur; bazen pizolitli, yani çimentolu küçük küresel
kütleler halinde bir yapı gösterir. Çok çeşitli renkleri vardır ve içindeki demir oksit o- ranına göre, kahverengiden koyu kırmızıya kadar değişir.
• Boksit, silikatlı ya da karbonatlı maden filizlerinin ayrışmasından türer. Ayrışma o- layı. yağmurlu ve kuru mevsimlerin birbirini izlediği tropikal iklimde gerçekleşir.
• Silisli kayaç kökenli boksitler (lateritik boksitler), özellikle gibsit bakımından zengindir. En önemli yataklar Brezilya, Guyanalar, A.B.D. (Arkansas, Louisiana, Georgia), Batı Afrika, Avustralya ve Hindistan’da bulunmaktadır.
• Killi kireçtaşı kökenli boksitler ise, böhmit bakımından zengindir ve karst kaynaklı çöküntü alanlarında oluşmuştur. En iyi örnekleri, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan ve Antil adalarında görülür.

Yorum yazın