Böcek Öldürücü İlaçlar

Böcek Öldürücü İlaçlar

Tarım koruma ilaçlan, tarım bitkilertne zararlı bütün canlı varlıkları öldürebilen kimyasal maddelerdir. Bu canlı varlıklar, tarla sıçanları, kargalar, pek çok böcek, tırtıl, kurtçuk, mantar, asalak bitkiler, vb. olabilir. Asalak bitkileri öldüren ot ilaçları, ayrı bir tarım koruma ilacı öbeğini oluşturur. Mantarları (sözgelimi külleme ya da bağ mildiyusu) yok eden mantar ilaçları için de aynı durum söz konusudur. Hayvanları yok etmeğe yarayan tarım koruma ilaçları arasında, böceköldürücülerin ayrı bir yeri vardır. Bunların çok çeşitli olmasının nedeni, böcek türlerinin çok sayıda olmasındandır (bir milyonun üstünde böcek türü vardır; sinekler gibi bazı türlerde de bireylerin sayısı milyarları bulabilir).
• Dumanlı böceköldürücüler, böceğin solunumla alabileceği gazlardır. Bunlar, genellikle silolarda ve ambarlarda saklanan tohumları korumak için kullanılır (etil bromür); ama bu ilaçlar bitkilerin üstünde, ancak seralarda ve camekan
içindeki ağaçlarda kullanıla bilir (sözgelimi, limon bitini yok etmek için); kullanılışları sınırlıdır.
• Besin biçimindeki böceköldürücüler, böcekler yesin diye hazırlanmıştır. Patates böceği gibi kemirici böcekleri yok etmek için, bitkilerin yapraklarına serpilir. Bunlar, genellikle arsenikli ilaçlardır.
• Değme yoluyla etki yapan böceköldürücüler, bitkileri yemeyen, ama sözgelimi onların üstüne yumurtlayan ve kurtçuğu bitkinin bir bölümünde yaşayarak onu (yaprak, çiçek, mçyve…) bozan böcekleri yok etmeye yarar. Bu ilaçlar, böceklerin kabuğundan geçerek sinir merkezlerini etkiler. Böceköldürücülerin bazıları, çok eskiden beri bilinmektedir (nikotin, nezleotu tozu); ama yalcın zamanda bulunan yenileri daha etkilidir. D.D.T. tozu (diklorodifenil-trikloretan), bunların en çok bilinenidir.
• Bitkilerin yapısına sokularak verilen böceköldürücülerin kullanımı, daha ince bir iştir. Yapraklara püskürtülen ya da sulama suyuna katılan bu ilaçlar, hiç bir zararlı etki yapmadan bitkisel dokulara girer; ama böcek bitkiyi yediği zaman, bitkideki ilaç onu zehirler.
• Bir böceköldürücü ilacın, yalnızca istenilen böcek türünü öldürmesi istenir. Ama genellikle bu istek gerçekleştirilemez. Arsenikli bileşikler, sıcakkanlı hayvanları da (kuşlar, kıllı av hayvanları) öldürür, hattâ insanlar için zararlı oranda kalıntı bırakabilir. Sıcakkanlı hayvanlara etki yapmayan D.D.T. tozu, arıları ve kırmızböcekierini de zararlı böcekler kadar kolayca öldürür. Ayrıca, D.D.T. ile ilaçlanan otlar hayvanlar tarafından yendikten sonra,ilaç kalıntılarının bu hayvanların sütünde tehlikeli derecede biriktiği de görülmüştür. Aynı biçimde, bitkilere püskürtülen
ilaçlar da, çoğunlukla meyvelerde birikir.
• Kullanılacak böceköldürücülerin oranı ve bitkilerin ilaçlanma zamanıyla ilgili öğütler, dikkatle göz önünde tutulmalıdır. Yoksa tıpkı gübrelerin kullanılmasında olduğu gibi, böceköldürücülerin kullanılması da, yiyeceklerin tehlikeli oranda kirlenmesine yolaçabilir.
• Ayrıca, evde küçük ölçüde kullanılan böceköldürücülerin (sineklere, sivrtsineklere karşı, vb.) de çeşitli hayvanlar, hattâ insanlar için tehlikeli olabileceğini bilmek gerekir.

Etiketler:

Yorum yazın