Antimon Nerelerde Kullanılır

Antimon Nerelerde Kullanılır – Antimon Kullanım Alanları

Antimon % 99,999 saflıkta elde edilebilir. Britannia metali, Babbit metali, sert kurşun, beyaz metal, harf metali ve yatak metali alaşımlarının hazırlanmasında, piroteknide, termoelektrik pillerin yapımında, metallerin kaplanmasında kullanılır. Çok saf antimon yarı iletken teknolojisinde kırmızı ötesi (İR) detektörlerinin yapımında ve diyod-larda kullanılır.

Çok eski zamanlardan beri bilinen metaline regulus adı verilmiş ve kendine özgü gevreklik özelliği nedeniyle ilgi çekmiştir. Eski altın işleyicileri bu metalin altının dövülgenliği üzerine etkisini belirtmişlerdir. Yüzde 0,05 gibi çok küçük bir antimon miktarı bile “metallerin kralı” olarak adlandırılan altının kırılgan ve zor biçim verilir duruma gelmesine yeterlidir. Bu nedenle antimon “küçük kral” anlamına gelen regulus adıyla nitelendirilmiştir Antimon gevrekliğinden ötürü sanayide tek başına çok ender olarak kullanılır, ancak kurşun alaşımları bu özelliği nedeniyle şarapnel yapımında kullanılır. Antimonun gevrekliği patlama sırasında şarapnelin parçalanarak yöreye saçılmasına neden olur. Bununla birlikte antimon, genellikle akümülatör plakları, levha ve borular gibi malzemelere gerekli sertlik ve dayanıklığı kazandırmak amacıyla kurşuna katılır. Başka bir önemli uygulama alanı da yatak metallerinin hazırlanmasıdır. Kurşun-kalay-antimon alaşımları istenilen sertliktedir ve erime noktaları düşük olduğundan kolaylıkla dökülebilirler. % 4-1 Soranında antimon, % 60-80 oranında kalay, % 2-8 oranında bakır ve % 25’e kadar kurşun içeren kalay esaslı yatak metalleri sarmaya karşı dayanıklı ve korrozyona dirençlidirler. Antimon alaşımlarının önemli bir kullanım alanı da harf alaşımlarıdır. Antimon harf alaşımının sertliğini artırır, darbeye ve aşınmaya karşı dayanıklılık kazandırır ve alaşımın katılaşması sırasında kurşunun büzülme eğilimini önler. Dökülmüş harflerin düzgünlüğü antimonun katılaşması sırasında genleşmesinden kaynaklanır.

Antimon savaş yıllarında çeşitli biçimlerde kullanıldı. Bu durum savaş yıllarında antimon üretiminin büyük artışlar göstermesinden anlaşılmaktadır. Örneğin, 1913’te 24510 ton olan dünya üretimi 1916’da 81.630 tona çıktı ve 1921 ‘de 16.800 tona düştü, ikinci Dünya Savaşı’öncesinde 32.200 ton olan üretim 1943’te 55.000 tona yükseldi ve 1946’da yeniden 27.400 tona düştü. Bununla birlikte her iki dünya savaşındaki kullanılış alanları oldukça değişiktir. Birinci Dünya Savaşı’nda antimonun % 9’u cephane yapımında kullanılmışken ikinci Dünya Savaşı’nda şarapnel yerine yüksek patlayıcı maddelerin kullanılması nedeniyle bu oran % 2’ye düştü, buna karşılık akümülatör ve ateşe dayanıklı malzeme yapımındaki kullanılışı büyük ölçüde arttı. Antimon bileşikleri yanmaz boyaların yapımında, kumaş ve binaların tutuşmaz duruma getirilmesinde yaygın olarak kullanılır

Etiketler:

Yorum yazın