Antimon Nedir

Antimon Nedir – Antimon Elementinin Özellikleri Hakkında Bilgiler
Atom numarası Z=51, atom ağırlığı M =121,76 olan, elementleri sınıflandırma çizelgesinin Vb sütununda yer alan element (metallerle ametaller arasında bir geçiş maddesidir). Antimon, stibin adı verilen en önemli filizi doğal antimon sülfürden ( Sb2S3) elde edilir (antimonun simgesi olan Sb bu mineralin adından gelir). Filiz açık havada kavrulur ve oluşan oksit ( Sb2o3) karbonla indirgenir; böylece, metal pırıltısı gösteren gri antimon elde edilir. Erime noktası 630°C, kaynama noktası 1640°C,yoğunluğu 6,70 olan antimon, III ve V yükseltgenme dereceleri alarak bileşikler oluşturur. Antimon hidriir (SbH3), renksiz, kötü kokulu, zehirli bir gazdır. Antimon, çözelti halinde metal tuzlarıyla tepkimeye girerek ametal özeUiğini ortaya koyan antimonyörleri verir. “Antimon yağı” (antimon klorür= SbCb), SbX3 ya da SbX5 tipinde halojenürler arasında yer alır. Uzun süre ilaç yapımında kullanılan Alga-
roth pudrası, bir oksiklorürdür (SbOCI). Antimontrioksit (Sb203), suda çok az, derişik asit ve bazlardaysa büyük ölçüde çözünen amfoter bir oksittir; potasyum tartaratla, tıpta kusturucu olarak kullanılan emetik’i oluşturur. Antimon pentok- sit ( Sb205), gerçek bir asit anhidrit- tir ve potasyum hidroksit çözeltisinde çözünerek bir antimonyat (anti- monat) verir.
Antimon birçok alaşımda kullanılır; sözgelimi, kurşun-antimon alaşımdan akümülatör levhaları, aşınmaya dayanıklı borular yapılır; kalay-antimon alaşımından kap kacak ve basım harfleri üretiminde yararlanılır (bu alaşıma bakır da katılarak, sürtünmeyi önlemeyen alaşımlar hazırlanır). Ayrıca sezyumla birlikte katot lambaları yapımında ve kızıl- altı ışınlan bulucusu olarak kullanılan fotoseüerin üretiminde kullanılır. H+ iyonları (pH ölçümü) ayırıcı olan antimon elektrot Sb, Sb203 çiftinden oluşur. Antimonun tedavi edici özelliği de çok uzun süredir bilinmektedir: XVII. yy’da Glauber “her derde deva antimon”dan söz etmiş, ama yanlış kullanımı nedeniyle bu zehir 1603’te Paris Tıp Fakültesi tarafından yasaklanmıştır. Günümüzde antimonun mineral türevleri balgam söktürücü olarak kullanılır. Organik tuzlarıysa, layşmani- yoz (Leishmania hastahğı) ve bilha- ziyozun (bilherziya hastahğı) tedavisinde etkili maddelerdir

Etiketler: ,

Yorum yazın