Ametal Nedir – Ametal Özellikleri

Ametal Nedir – Ametal Özellikleri Hakkında Bilgiler

Metal olmayan cisimlere “ametal” denir, örneğin, oksijen bir ametaldir.

Ametaller, metallerden fiziksel, mekanik özellikleriyle ayrılırlar. Mutlaka katı olmaları gerekmez. Ancak, metal parlaklıkları yoktur; ısı İle elektriği de, metaller gibi, iyi iletemezler. Katı ametaller, yaprak, ya da tel haline getirilemezler; dayanıklılıkları da azdır.

Ametaller, kimyasal bakımdan, elektrolizlerde hiçbir zaman katyon rolü oynayamazlar; elektronegatif elementlerdir. Oksitleri de bazik değil, asit ya da yansızdır.

Ametaller, birleşme değerlerine göre sınıflandırılırlar:

1) Tek Değerli Ametaller.— Çok elektronegatiftirler. Hidrojenle birleşince, kuvvetli asitler verirler. Bunlar, birbirine çok benzeyen halojenlerdir: flüor, klor, brom, iyot gibi.

2) Çift Değerli Ametaller.— Daha az elektronegatiftirler. Başlıcaları oksijen, kükürt, selenyum, tellürdür.

3) üç değerli Ametaller.— Hidrojen bileşikleri asit değildir. Başlıcaları azot, fosfor, arseniktir.

4) Dört Değerli Ametaller.— Karbon ile silisyum bu grupa girer. Dört değerli olmamakla birlikte, bor da bunlardan sayılabilir.

Havadaki ender bulunan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon gibi) ise, ayrı bir grup meydana getirirler. Bunlar tek atomludur; birleşme değerleri de sıfırdır.

Genel olarak, hidrojen de ametallerden sayılır. Ancak, elektropozitif özellikleri vardır (Bk. Eleman).

 

Yorum yazın