Alüminyum Nedir – Alüminyum Özellikleri

Hafif ve gümüş renginde bir metal. Alüminyum, oksijen ve silikondan sonra yeryüzünde en çok bulunan maddelerden biridir. Alüminyum, boksit, mika, kaolin ve kil gibi çeşitli cevherler biçiminde yer kabuğunun ortalama yüzde sekizini oluşturur.

Alüminyum Nedir - Alüminyum Özellikleri

Alüminyum, genellikle boksit cevherinden elde edilir. Bu cevherin içinde su ile bileşik bir durumda alüminyum oksit bulunur. Cevherden alüminyum elde etmek için boksit ilk önce parçalanır, yıkanır ve çamurlarından arındırılması amacı ile kurutulur. Temizlenmiş boksit, sıcak sodyum eriyiği ile karıştırılarak basınçlı kaplar içine konur. Cevher içindeki alüminyum oksit, sodyum hidroksitli ortamda eriyerek sodyum aluminat şekline dönüşür. Bu eriyik, daha sonra demir, v.b. gibi yabancı maddelerden arındırılması amacıyla süzgeçten geçirilir.

Süzgeçten geçirilen eriyik bir tank içinde soğumaya bırakılırsa, alüminyum hidroksit, kristal şeklinde tankın dibine çöker. Bu kristaller toplanır, yıkanır ve ısıtılarak saf alüminyum oksit elde edilir. Alüminyum metali, saf alüminyum oksitin elektroliz işleminden geçirilmesi ile elde edilir. Bu işlemin özü, sodyum tuzu ile karışmış durumdaki alüminyum oksitin elektrik akımından geçirilmesidir. Bu işlem sonunda elde edilen alüminyumun saflık derecesi yüzde 99,6 ile yüzde 99,85 dolayındadır. Bazı özel yöntemlerle bü saflık derecesi arttırılabilir.

Dünya alüminyum üretimi, yılda 10 milyon tondan daha fazladır. En çok cevher Jamaika’da çıkarılır; en çok alüminyum üretilen ülke ise Amerika Birleşik Devletleridir.

Hafif olması ve gerilim altında oldukça iyi direnç göstermesi dolayısı ile alüminyum en çok uçak sanayiinde kullanılmaktadır. Ancak ergime derecesinin bir hayli düşük (660°C) olması ve uçuş sırasında hava sürtünmesi nedeniyle büyük ölçüde ısı oluşması nedeniyle alüminyum yüksek hızlara dayanıklı değildir.

Alüminyum paslanmaya karşı dayanıklıdır. Hava ile ilişkiye girdiğinde metalin yüzeyi oksitlenerek alüminyum oksitten oluşan bir tabaka şekline dönüşür. Bu tabaka metali paslanmaya karşı korur. Alüminyum, aynı zamanda iyi bir elektrik iletkenidir; ancak alüminyum oksit tabakası, bir elektrik devresi içinde alüminyum iletkenlerin bağlanmasını güçleştirir. Bunu engellemek için alüminyumun üzeri havanın paslandırıcı etkisine karşı koruyacak ince bir bakır tabaka ile kaplanır.

Alüminyum, dekorasyon, ev eşyası yapımı ve paketleme gibi üretim sanayiinin çeşitli alanlarında kullanılmaktadır. Bunun yanında diğer metallerle karıştırılarak işlenmesi saf alüminyuma göre daha kolay olan alaşımlar şeklinde de kullanılmaktadır.

Etiketler:

Yorum yazın