3. Grup Elementleri – 3a Grubu Elementleri

3. Grup Elementleri , 3a Grubu Elementleri , 3a grubu elementlerin özellikleri

Buraya kadar sözü edilen hidrojen dışındaki tüm elementler metaldi. III. grupta da bor dışında kalan tüm elementler metaldir.
Adı – Simgesi – Atom numarası
Bor – B – 5
Alüminyum – Al – 13
Galyum – Ga – 31
İndiyum – İn – 49
Talyum – Tl – 81

III. grup elementlerinin tümünün dış enerji bölgelerinde 3 elektron bulunur. Hemen hemen tümü, bu 3 elektronu vererek -I- 3 değerlikli iyon durumuna gelirler. Bor atomu ise çok küçük olduğundan, çekirdeği 5 elektronu çok sıkı biçimde tutar. Bor, genellikle karbon bileşiklerinde olduğu gibi, öteki elementlerle bileşik halele bulunarak elektronları paylaşır. Metal özelliklerinin tümüne değil de bir bölümüne sahip olduğu için bora,yarı metal denir.

BOR (B)
Bor, ilk “yarı metal”dir. Dış enerji bölgesinde 4′- den az elektron taşıyan tek yarı metaldir. Bor çok ısıtıldığında, oda sıcaklığındaki halinden daha çok metal özelliği gösterir. Bir bor bileşiği olan boraks, belki de anneniz tarafından çamaşır yıkanırken kullanılıyordun Boraks deterjanların en büyük katkı maddesidir. Borun öteki bileşiklerinden biri olan borikasit, zayıf bir asittir ve gözün mikroplardan arındırılması amacı ile kullanılır. Başka bir bileşiği ise elmas kadar serttir. Havai fişeklere yeşil rengi veren, bor elementidir.

ALÜMİNYUM (Al)
Alüminyum bol bulunan bir metaldir. Yerkabuğunda en çok bulunan elementler arasında üçün cü sırayı alır. Saf alüminyum, yumuşak, kuvvetsiz bir metaldir. Ama belirli bazı metaller ile alaşımlar oluşturularak, kuvvetli, dayanıklı ve hafif hale getirilir ve yapılarda kullanılır. Alüminyumu bileşiklerinden ayırmak çok güçtür. Günümüzde ayırma işleminde elektrikten yararlanılmaktadır. Bu yöntemin bulunduğu 1886 yılından önce, alüminyum saf olarak pek az bulunduğundan çok değerli bir metaldi. Bu yöntem sayesinde ise ucuza elde edilebilmektedir. Alüminyum kolay dövülebilir ve mutfaklarda kullanılan folyo- alüminyum yaprağı (yanlış adlandırılarak kalay kâğıdı da denir) elde edilir. Alüminyum, diş macunu tüpü, oyuncak ve otomobil parçalarının yapımında kullanılır. Alüminyum bileşiklerinden yapay yakut yapılır. Ayrıca alüminyum paslanmadığı için mutfak eşyalarının yapımında ve yapı endüstrisinde, hafif olduğu için de uçak yapımında kullanılır.

GALYUM (Ga)
Mendeleyev, periyodik sistem tablosunu düzenlediğinde galyumun varlığından sözetmiştir. Ancak galyum, 1875’e dek tam olarak bulunamadı. Galyum ender bulunan bir elementtir, çünkü, her basit mineralde rastlanmaz. 30° C de ergiyerek sıvı haline dönüşebilir, 1982°C’ye ulaşmadan buharlaşmaz. Galyum sıvı haldeyken bulunduğu ısı aralığının çok geniş olmasından ötürü yüksek ısı ölçen termometrelerde kullanılır.

İNDİYUM (İn)
İndiyum parlak bir metaldir; çok az bulunur. Aynalarda, motorlardaki bilyalı yataklarda, modern diş protezi yapımında kullanılır. Saf indiyum tırnak ile aşındırabilecek kadar yumuşaktır. Çubuk halindeki indiyum büküldüğünde ağlama sesine benzer bir ses çıkarır.

TALYUM (Tl)
Talyum, o denli yumuşaktır ki bıçak ile kolayca kesilebilir. Havadan etkilendiği için kavanozlarda ve yağ içinde saklanır. Kurşuna benzer gri- beyaz bir metal olan talyum, çok zehirli olduğundan fare zehiri yapımında kullanılır.

Yorum yazın