Vertisol Nedir

Vertisol Nedir – Vertisol Toprak Özellikleri

vertisol, öbür dokuz ana toprak tipinden bol miktarda kil içermesiyle ayrılan toprak tipi. Yağışlı mevsimlerde su soğurarak şişen kil, kurak mevsimlerde toprağın derin çatlaklarla yarılmasına yol açar. Vertisollar, çatlakların yüzeyde kalma süresine bağlı olarak alt gruplara ayrılır. Kurak mevsimin başlamasıyla birlikte çatlaklar oluştuktan sonra yüzeyden kopan gevşek topraklar çatlaklara dolar; yağışların başlamasıyla bu killi dolgu topraklar şişer ve çatlaklar kapanır. Uzun bir süre boyunca yinelenen bu süreç, toprak katmanlarının zamanla ters yüz olmasına neden olur. Bu tür mevsim değişiklikleri, yapım çalışmaları sırasında önemli sorunlara yol açar. Çitler, telefon hatları bozulur, yeraltı boruları patlar, yollar ve bina temelleri tahrip olur. Kil aşırı düzeyde şiştiğinden vertisollar ıslak haldeyken çok yapışkan, kuruyken çok sert bir yapı kazanır. İlkel araçlarla tarım yapılan Hindistan ve Sudan gibi ülkelerin büyük bir bölümünde bu tip toprağı sürmek çok güç olmakla birlikte, tarım araçları ve gübre kullanıldığında ve iyi sulandığında vertisollar oldukça verimlidir.

Yorum yazın