Vermikülit Nedir

Vermikülit Nedir
vermikülit, montmorilonite(*) oldukça benzeyen, mika benzeri mineral. Tipik biçimde biyotitin değişime uğraması sonucunda oluşan vermikülit, hem biyotitin yerini alan iri psödomorflar, hem de topraklar ve killi malzemeler içinde küçük tanecikler halinde bulunur. Kimi zaman, pirokse-nitler ve dünitler gibi bazik kayaçlar ile asidik korkayaçların arayüzeyinde de oluşur. Yaygın olarak bulunduğu başlıca yerler, Güney Afrika, Avustralya, SSCB, Brezilya ve ABD’de Montana ile Kuzey ve Güney Carolina’dır. Kimyasal formülü ve ayrıntılı fiziksel özellikleri için bak. kil mineralleri (tablo).

Vermikülit, hızla 300°C’ye ısıtıldığında, başlangıçtaki kalınlığının 20 katına kadar genleşir. Doğal haliyle mineralin pek bir ekonomik değeri yoktur; ama pul pul ya da levha levha dökülür hale getirildiğinde son derece hafif bir yapı kazanır (özgül ağırlığı

0,09’a kadar düşer) ve bu biçimiyle hafif çimento ve alçılar ile ısı ve ses yalıtkanlarının yapımında, paket malzemesi olarak ve kâğıt, boya ve plastik üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılır.

Yorum yazın