Petrolün Aranması

Petrolün Aranması
Petrol yataklarının varlığını kesin olarak saptamaya yarayan araçlardan petrol aramalarında ancak çok ende olarak yararlanılabilmektedir.. Yaldaşım yöntemleri yalnızca dolaylı yöntemlerdir ve iki kümeye ayrılırlar: jeoloji yöntemleri; jeofizik yöntemleri. jeolojik araştırma, eksiksiz kesiklerin uygulanmasına ve yapısal bozuklukların incelenmesine olanak veren aşma örtüleri açısından zengin bölgelerde etkili olmaktadır, jeoloji uzmanının rolü her şeyden önce, tortul bozukluklarda geçirgen olmayan örtü kayaçlarıyla kaplı bir haznenin yerleşmesine elverişli (yani gözenekli ve geçirgen kayaçlardan oluşmuş) alanları ayırt etmektir; böylelikle, hidrokarbon birikimine uygun kapan yatakların bulunmasını sağlar. Arazi jeolojisi, sonda jeolojisi adı da verilen yüzeyaltı jeolojisiyle tamamlanır. Bu ikinci inceleme, yüzey jeolojisi araştırmaları sırasında ortaya atılan varsayımları değiştirme, hatta düzeltme olanağı sağlar ve bir araya toplama yoluyla sondajlar arası bağıntıyı sağlayan işaret düzeylerini açığa çıkarma kolaylığına sahiptir. Bütün bu belirtiler, hem yapısal açıdan, hem de hazne kayacın zenginliği açısından yararlı bölgeleri belirten haritalara geçirilirler. İki delme arası bağıntı, fosillerin (sözgelimi, delikliler) ve hidrokarbon varlığına işaret eden kazı topraklarının incelenmesiyle büyük ölçüde kolaylaşır. jeofizik araştırma’nın amacı, hidrokarbon birikimi için elverişli yapıların tanınmasıdır. Bu araştırmada hem yerçekimi yöntemi,hem de sismik yöntem’den yararlanılır.

Yerçekimi yöntemiyle, değişik yoğunluktaki tortul kayaçların etkisiyle Yer’in çekim alanında oluşan değişiklikler ölçülür.

Sismik yöntem’deyse, patlayıcı maddelerle yaratılan yapay dalga alanı oluşturulur; böylece bir patlama noktasından bir kayıt laboratuvarına giden esnek dalgaların katetme süresi belirlenir.

Bütün bu yöntemler her zaman tümüyle doyurucu bilgiler vermemekle birlikte delme yerinin saptanmasında yararlıdırlar.

Yorum yazın