Mika Nedir

Mika Nedir – Mika Nerelerde Kullanılır

Mika NedirAralarında killerin de yer aldığı yapraksı silikatlar kümesinden minerallere verilen ad.

Mika olarak adlandırılan mineraller, yassı yaprakçıklar halinde billurlaşırlar ve alüminosilikat zincirler içerirler. Bu ince yaprakçıklar (milimetrenin milyonda biri) aralarında demir, potasyum, sodyum ya da lityum katyonlarıyla bağlıdırlar. Demek ki. mikaların kimyasal bileşimi çok çeşitlidir, ancak, bazı ortak yapıları da vardır. Düşük yoğunluktadırlar (2,7’den 3.2’ye) ve esnektirler.

Beyaz mika, yani muskovit, düşük sıcaklıkta kararlı, düşük basınçta 500°C’ın üstünde kararsızdır. Kararlılığı basınçla hafifçe artan (5 atmos-ferlik bir basınçta 850°C’a kadar) bir mineraldir. Kimyasal formülü şöyle-dir: (H2K2)0, AI2O3, 2Si02. Başkalaşımın fazla yoğun olmadığı alanlarda bulunur. Bazı şistlerde muskovit, serisit adı verilen, mikroskobik tanecikler biçiminde ortaya çıkar. Muskovit ayrıca, düşük sıcaklıklarda billurlaşmış granitlerde, çok büyük boyutlara erişebildiği (onlarca sm’lik yaprakçıklar) pegmatit damarlarında da bulunur. Bu ortamlarda, siyah mikayla birlikte (çift mikalı granit) yer alabilir. Lepidolit. muskovitin pembe bir çeşididir; bu renk, mineraldeki lityum oranına göre az ya da çok güçlüdür.
Mikanın bazı parlak ve sarı çeşitleri altın pullarını andıran ince pullar halindedirler.

Siyah mika,yani biyotit, yüksek sıcaklıklarda kararlıdır (basınç koşullarına göre 850 °C ile 1200°C arası) ve bundan ötürü muskovitten daha boldur. Kimyasal formülü şöyledir: (H2K2)0, [AI2Fe2]203,2(Mg Fe)0,3Si02. Biyotit, orta şiddetteki başkaiaşımsal kayaçlarda ve çeşitli bileşimdeki kumlu kayaçlarda (granit, diyorit, gabro), bazalt ya da riyolit gibi yanardağ kökenli kayaçlarda bulunur. Siyah renkli biyotit, içerdiği demir miktarına göre kahverengi ve hatta kırmızıya dönüşebilir.

İsıya dirençli ve olağanüstü elektrik yalıtkanlarının bileşeni olan mikalar elektrikte ve radyoelektrikte kullanılır.

Yorum yazın