Mermer Nedir

Mermer Nedir

Mermer, kireçtaşının başkalaşımı ile oluşmuş bir kayaçtır. Arı halde beyaz olup renkli ve damarlısı da bulunur. Mermer başkalaşmış bir kayaçtır. Yani yerkabuğunun içinde ısı ve basınç sonucu değişmiş bir kayaç türüdür. Mermerin kökeni kireçtaşı olup kalsiyum karbonat kristallerinden oluşur. Isı ve basınç sonucu kireçtaşındaki kalsiyum karbonat kristalleri büyür, birbirine sıkıca kenetlenir ve sıkıştırılmış yeni bir kayaç oluşur.


Mermer, kayaç tabakaları halinde yerkabuğunun içine 400 milyon yıl önce yerleşmiştir. Zamanla, üstündeki kaya tabakaları aşındıkça yeryüzüne çıkmaktadır.
Çoğu mermerler kalsit denilen bir tür kireçtaşından oluşur. Çok saf mermer beyaz veya gri renkte olur. Kireçtaşının içerdiği kalıntılar (pislikler) mermere renk verir. En sık görülen kalıntılar kahverengi veya pembe kuvars kristalleridir. Ayrıca açık sarı mika, koyu damarlı grafit ve kahverengi veya kırmızımsı demir bileşikleri de bulunabilir. Silikatlar mermeri yeşil, kahverengi veya sarı yaparlar. Bazen bu kalıntılar mermer oluşurken damarlar halinde birbirlerine sarılırlar. Bu tür damarlı mermerler genellikle yapıların süslenmesinde kullanılır.
Diğer kalıntıların kökeni, bir zamanlar canlı olan varlıklardır. Kireçtaşının içine gömülmüş hayvan taşılları siyah veya gri mermeri oluşturur.
Mermer, yapıların hem içinde hem de dışında kullanılır. Anıtlar, heykeller, yer döşemeleri, merdiven basamakları, masa üstleri ve çalışma yüzeylerinin yapımında mermer kullanılır. Mermer sert olmakla birlikte bir aygıt veya keskiyle yontulacak ve parlatılacak kadar yumuşaktır. Saf beyaz mermer, dış yüzeyinin içine kadar giren ışığı yansıtır, süt beyazı bir ışık saçar. Bu heykel mermeri, en değerli mermerdir. Yapıların dış yüzeyinde kullanılan mermer sugeçirmez olmalıdır; yoksa içine giren su rengini arttırır ve donduğu zaman da mermerin çatlamasına yol açar. Mermer taş ocaklarından çıkarılır. Patlayıcı maddeler mermeri parçalayacağından çelik uçlu kesici aygıtlar ve delgiler kullanılmak suretiyle büyük bloklar halinde yerinden koparılır. Sonra, suyla soğutulmuş demir bıçaklarla ufak parçalara bölünür.

Yorum yazın