Kömür Ürünleri

Kömür Ürünleri

Kömür bir zamanlar, «karbonlaştırma» adı verilen bir işlemden yani kömürün havasız bir yerde ısıtılmasından elde edilen gaz ve kimyasal maddeler için önemli bir kaynaktı. 1950’lerin ortalarından beri bunun önemi hızla azalmıştır. Ancak, kömürü hem gaz hem de sıvı yakıtlara dönüştürebilecek «hidrojenleştirme» gibi yeni yöntemler kullanarak yeniden önemli bir kimyasal maddeler kaynağı durumuna getirmek için yaygın araştırmalar yürütülmektedir. Başlıca taşıl yakıtları arasında kömür, en büyük rezervlere sahip olan yakıttır. Bu rezervlerin daha yüzlerce yıl kullanılabileceği, gaz ve petrolden çok daha fazla dayanacağı tahmin edilmektedir. Kömürün gazı alınarak üretilen kok kömürü, çelik yapımı irin demirin eritilmesinde vazgeçilmez bir öğedir. Kok fırınlarında üretilen kömür gazı, kok kömürü yammında ısıtma amacıyla kullanılabilir

Yorum yazın