Gravimetri Nedir

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ i. (fr. gravimétrie). Yerçekim alanının şiddetini inceleyen fizik dalı.
— Geod. Yerçekimi ölçümüyle uğraşan ve bu çekim etkisinden yararlanma alanlarını araştıran geodezi dalı. Bk. ansİkl.
— Jeofiz. incelenecek bölge üzerinde düzenli olarak dağılmış istasyon noktalarında, yerçekim alanının dikey bileşenini ölçmeğe dayanan araştırma metodu. Bk. ansİkl.
— Kim. Bk. TARTMA.
– Mad. oc. Bk. tartma.
ansİkl. Geod. Clairaut, yerçekimi*’nin, yerküre üzerinde enlemlere göre değiştiğini ve Yer’in basıklığının bu çekim farkından ileri gelebileceğini açıkladı. Stokes ise, gözlemlenen yerçekimi ile bir karşılaştırma yüzeyi üzerinde hesaplanmış teorik yerçekiminin değerlerini karşılaştırarak, jeoyit^’in şeklinin belirlenebileceğini ispatladı. Bu yüzden, gravimetri, Yer’in şeklini tanımağa yarayan dolaylı bir yoldur ve elde edilen sonuçlar, yer kabuğunun araştırılmasında büyük bir yaTar sağlar.
— Jeofiz. Gravimetri, yerçekim şiddetinin, incelenen bölge yakınlarında az veya çok yoğun yeraltı kütlelerinin bulunmasından doğan değişimlerini ortaya koyar. Böylece, maden arama sırasında, demir cevherleri gibi özgül ağırlığı fazla madenlerin veya petrol aranması sırasında, tortul havzaların dibini meydana getiren yoğunluğu yüksek kayaların antiklinalleri bulunabilir. Bu çalışmalarda, eşit yerçekimli eğrilerin çizilmesine yarayan çok duyarlı gravimetreler kullanılır.

Yorum yazın