Deniz Altındaki Petrol Yatakları

Deniz Altındaki Petrol Yatakları

Büyük petrol şirketleri, deniz yüzeylerinin birkaç yüz metre altında bulu nan toprak yüzeylerini araştırmaya uzun süreden beri düşünmüşlerdir Bu kıta sahanlığı yaklaşık 27 500 00ı km2 bir alanı kaplamakta ve burnun 11 milyon km2 kadarının hidrokarbon birikimine elverişli tortul topraklarda: oluştuğu sanılmaktadır, jeofizik ince lemeler, Kuzey Denizi’nde ve Gasco gnekörfezinde(Fransa)ilgi çekici bölgelerin var olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Denizlerde yapılan kuyu açma çalışmalarında genellikle sert delme çubukları yerine esnek bir oluktan yararlanılır ve deniz dibi bir türbin yardımıyla delinir. Denizde petrol kuyusu açma yönteminin (bu teknik off shore diye adlandırılır) gelişmesi, Kuzey Denizi’nde Norveçli ve İngiliz petrol şirketlerinin araştırmalar yapmasını sağlamış, bunun sonucunda da Batı Avrupa’daki petrol üretimi 1974 ve 1975 yılları arasında % 50 artmıştır. Kuyu açma çalışmalara, kuleyi ve delme araçlarını taşıyan bir platform ya da özel gemiler aracılığıyla yapılır; bir pervane sistemiyle donatılmış olan ve uyduyla yönetilen bu gemiler, delme konumlarını koruyarak, 3 000 m derinliğe kadar inen kuyu açabilirler (platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen kuyu açmalardaysa yaklaşık 400 m’ye ulaşılır).

Yorum yazın