Vesika Sistemi Nedir

Vesika Sistemi Nedir

vesika sistemi, kıt kaynakların ve tüketim mallarının planlı, sınırlı dağıtımını öngören hükümet politikası. Genellikle savaş, kıtlık ve benzeri olağanüstü durumlarda uygulanır.

Vesika sisteminin çeşitli türleri vardır. Resmî denetimler içermeyen vesika sistemi tüketicilere tüketimlerini kısmalan yolunda tavsiyede bulunulması, satıcıların kıt malla-nn dağıtımında çeşitli yöntemlere başvur-malan gibi yollarla uygulanır. Kullanıma göre vesika sisteminde, bir malın temel kullanım alanı dışında kullanılması yasaklanır. Miktara göre vesika sisteminde bir malın satışa sunulduğu saatler sınırlanır ya da onaylanmış bütün alıcılar için miktar kısıtlaması uygulanır. Değere göre vesika sisteminde standartları belirlenemeyen mallar için tüketicilerin harcayabilecekleri para miktarı kısıtlanır ve bu sınırlar içinde istedikleri mallan almalanna izin verilir. Puanlamaya dayalı vesika sisteminde her malın belirli bir puanı bulunur ve tüketicilerin kendilerine verilen toplam puanlan aşma-malan istenir; bu sistem alıcıların vesikaya bağlanmış mallar yerine başka malları ikame ederek kıtlığı yaydıkları ciddi kıtlık koşullarında uygulanır.

Vesika sistemi uygulanan bir ekonomide tüketicilere genellikle devlet tahvilleri alarak ya da bankalardaki mevduatlannı artırarak tasarrufa yönelmeleri öğütlenir; bunun amacı harcanmayan paranın vesika dışı mallara ya da karaborsaya yönelmesini önlemektir.

Yorum yazın