Teferruat Nedir

Teferruat Nedir

teferruat, eşya hukukunda, yerel âdetler uyarınca ya da malikin açık isteği üzerine, bir şeyin işletilmesi ya da korunması ya da ondan yararlanılması için sürekli olarak ona özgülenen ve kullanışta ona bağlı kılınan, takılan ya da birleştirilen taşınır mallar. Mütemmim cüzden(*) farklı olarak bağımsız mal niteliğini korur. Dolayısıyla asıl şeyden farklı bir mülkiyetin konusu olabilir. Örneğin mülkiyeti koruma koşuluyla satılıp bir fabrika binasına yerleştirilen makineler fabrikanın teferruatı olur; ama makineler satıcının mülkiyeti altında kalmaya devam eder. Sonradan asıl şey üzerinde yapılan hukuki işlemler, iyi niyet kurallarına aykırı olmamak koşuluyla teferruatı da kapsar.

Yorum yazın