Tarihçi Hukuk Okulu Nedir

Tarihçi Hukuk Okulu Nedir , Tarihçi Hukuk Okulunun Kurucusu

tarihçi hukuk okulu, yürürlükteki yasaların içeriğini tarihsel araştırmalar temelinde açıklamaya çalışan hukuk okulu. Alman hukuk bilgini Friedrich Karl von Savigny’nin(*j geliştirdiği bu yaklaşıma göre hukuk, toplumun tarihinden gelen özelliklere ve toplumsal-kültürel gelişmeye dayandırılmalıdır.

Hukuk kuralları toplumun örf ve âdetleriyle biçimlenen halk ruhuyla (volksgeist) uyum içinde olmalıdır. Tarihçi hukuk okulu hukuku koruyan şeyin, kuşakların birbirine sürekli biçimde aktardığı bir miras niteliğindeki bu ruh olduğunu ileri sürer ve hukuku yazılı hale getirerek dondurmanın doğru olmadığını savunur. Dolayısıyla soyut, evrensel ve her zaman aynı kalan bir hukuk anlayışına karşı çıkar. Hukukun ulusal karakterle yakın ilişkisinden hareketle başka bir ulusun hukukunu almayı yanlış bulur.

Hukukun oluşumunda insanın bilinçli iradesini göz ardı ettiği gerekçesiyle çeşitli eleştirilere uğrayan tarihçi hukuk okulunun tarihsel ve toplumsal gerçeklere uymadığı da ileri sürülmüştür. Bu doğrultudaki eleştirel görüşe göre Almanların 15. yüzyılda Roma hukukunu temel almış olmaları, çeşitli ülkelerin hukuk sistemleri arasında görülen etkileşimler ve hukukta akılcı çözümlerin bulunmasında bilim çevreleriyle yasa koyucuların oynadığı rol, tarihçi hukuk okulunun savunduğu görüşleri çürütmektedir.

Etiketler:

Yorum yazın