ÖN ÖDEME YAPILIRSA DAVA AÇILMAYACAK

ÖN ÖDEME YAPILIRSA DAVA AÇILMAYACAK

Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı 3 ayı aşmayan suçların faili; ”adli para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını”, ”hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için 20 YTL üzerinden bulunacak miktarı”, ”Hapis cezası ile birlikte adli para cezası da öngörülmüş ise hapis cezası için belirlenecek miktar ile adli para cezasının aşağı sınırını” soruşturma giderleri ile birlikte Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine 10 gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmayacak.

Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi halinde de fail parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşecek.

Yorum yazın