İradi Şekil Nedir

İradi Şekil Nedir

tarafların aralarında yapmakta oldukları işlem, kanun tarafından şekle bağlanmış değildir; fakat taraflar bunun iradeleriyle bir şekle bağlanmasını kararlaştırmışlardır. Meselâ, şekle bağlı olmayan bir kira sözleşmesinin, taraflarca şekle bağlı olarak yapılmasının kararlaştırılması halinde bir iradî şekil söz konusudur. Taraflar arasında böyle bir iradî şekil kararlaştırılmışsa, buna uyulmadıkça, hukukî işlem hüküm ifade etmez. Taraflar arasında kararlaştırılan şeklin bir sıhhat şekli olduğu asildir. Bunun sıhhat şekli değil de, ispat şekli olduğunun ayrıca kararlaştırılması gerekir. Belirli hallerde, halin icabından da, taraflar arasındaki şeklin bir ispat şekli olduğu sonucuna varılabilir. Meselâ taraflar işlemin şekle bağlı olarak yapılmasını kararlaştırmış olmakla beraber, daha şekil gerçekleşmeden ifada bulunmuşsalar, söz konusu ifa, kararlaştırılan şeklin sıhhat şekli değil de ispat şekli olduğunu gösterir.

Yorum yazın