Hukuk Kavramı ve Tanımı

Hukuk Kavramı ve Tanımı

Hukuk, arapça hak kelimesinin çoğuludur; Türkçe de, arap dilbilgisi kurallarından farklı olarak tekil anlamda kullanılmaktadır. Bu nedenle de hukuk ve hak kavramları hukukumuzda değişik anlamlara gelmektedir. Ayrıca, her iki kavramında değişik anlamlarda kullanıldığı görülür .

Geniş anlamda hukuk bir ülkede yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüdür. Buna objektif hukuk veya pozitif hukuk denir. Objektif hukuk soyut ve genel niteliktedir. Dar anlamda hukuk ise belli konulardaki hukuk kurallarını kapsar. Ceza Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku gibi .

Hak kavramının da çeşitli anlamları vardır. Bu sözcük “doğruluk”, “tanrı” veya “hukukun kişilere tanıdığı yetki” gibi anlamlarda kullanılır. Hukukun aksi anlamda hak, bu sonuncu anlama, “hukukun kişilere tanıdığı yetkiler” anlamına uygundur. Hukukun, kişilere tanıdığı yetkiler, niteliklerine göre, özel haklar, kamu hakları, temel haklar gibi çeşitli isimler alırlar .

Hukuk kavramının tanımı konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerin çoğunluğunca kabul edilen ortak ögeler gözönünde tutulursa hukuk kavramını şöyle tanımlayabiliriz: Hukuk, toplumu düzenleyen ve kamu gücü ile desteklenen kuralların bütünüdür .

Hukukun toplum düzenini sağlayan (yani bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerini sağlayan) ve uyulması kamu gücü ile (yani devlet eli ile) yerine getirilen kurallar bütünü olarak tanımlanması, bu kurumu toplum düzenini sağlayan diğer kurallardan ayrılmasına olanak vermektedir. Din, ahlak ve görgü kuralları da kişi davranışlarını düzenleyen kurallar olmalarına karşın, bu kurallara uyulmasında devlet yaptırımı söz konusu değildir .

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın