Gümrük Komisyoncusu Nedir Nasıl Olunur

Gümrük Komisyoncusu Nedir Nasıl Olunur

Gümrük komisyoncusu. Gümrük komisyoncusu olabilmek için «türk olmak, 18 yaşını ve en az ortaokulu bitirmiş veya eşit öğrenim görmüş olmak, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, ihtilâs, kaçakçılık cürümlerinden dolayı hapisle cezalandırılmış veya mutlak surette ağır hapis veya o derecede cezayı gerektiren bir suçtan mahkûm veya memurluktan cezaen çıkarılmış olmamak, bulaşıcı hastalıklardan salim olmak, gümrük ve tarife konuları ile, gümrüğe ilişkin ticaret anlaşmaları konularında yeter bilgisi olduğu imtihanla sabit olmak» gerekir. Ancak gümrükte en az beş yıl memurluk yapmış olanlardan şeflik veya ikinci sınıf muayene memurluğuna kadar yükselmiş bulunanlar imtihan kaydına tabi değildir. Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları, komiser hakem veya eksper hakem olamazlar.

Yorum yazın