Yırtıcı Martılar – Yırtıcı Martıların Özellikleri

Yırtıcı Martılar – Yırtıcı Martıların Özellikleri

YIRTICIMARTI, zool., (Lat. Stercorarius parasiticus). Yağmurkuşları (Charadriifor-mes) takımının Yırtıcımartıgiller (Stercora-riidae) familyasından bir kuş türü. Kuzey yarıkürenin kuzey bölgelerindeki deniz kıyılarında yaşar. Uzunluğu 45 cm kadardır. Çeşitli renkleri olan bir kuştur. Göçücüdür.

YIRTICIMARTIGİLLER, zool , (Lat. Ster-corariidae). Omurgalı hayvanlardan Kuşlar (Aves) sınıfının Yağmurkuşları (Charad-riiformes) takımının Martılar (Lar/) alt takımına giren bir familyası.

Kuzey yarıkürede kuzey denizlerinde yaşarlar. Daha çok bataklık ve tundralarda bulunurlar. Huzursuz ve çok ses çıkaran kuşlardır. Çok iyi uçtukları gibi dalarak balık da yakalarlar. Fareleri avlar, leş yerler, kuş yuvalarından yumurta çalarlar, ince ve uzun vücutları, uzun ve dar kanatları, iki çıkıntı biçiminde uzamış olan orta kuyruk tüyleri, derin yarıklı güçlü çengelli gagaları ve yüzme perdeli ve kıvrık tırnaklı gelişmiş bacakları belirgin özellikleridir. Tüylerinde koyu renkler egemendir. Vücutlarına oranla küçük olan 2 yumurta üzerine küçük ve dağınık sürülen halinde kuluçkaya yatarlar. Erkekler kuluçka sırasında dişileri beslerler, iyi bilinen türü: Yırtıcı martı (Stereo rar ¡us parasiticus).

Yorum yazın