Yılan Balığı Hakkında Bilgi

Yılan Balığı Hakkında Bilgi

YILANBALIĞI, zool., (Lat. Anguiila anguilla). Kemiklibalıklar (Teleostei) takımının Yılanbalığıgiller (Anguillidae) familyasından bir balık türü.

Avrupa tatlısu yılanbalığı (Anguiila anguiila) en yaygın türüdür. Kıyıya yakın deniz sularındada olmak üzere Batı Avrupa ve Akdeniz Bölgesi’nin tüm iç sularında yaşar. Gündüz genellikle çamura saklanır ve geceler her çeşit hayvansal besinle beslenmek amacıyla dışarı çıkar. Uzunluk erkeklerde 40 cm, dişilerde 100-150 cm’yi bulur. Yaklaşık 7.5-10 kg bir ağırlığa erişebilir. Ağzı büyük, altçenesi hafifçe ileri çıkıktır. Küçük, elips biçiminde derin ve batan pulları vardır. Üstü zeytin yeşili ya da sarımsı-kahverengi, bazen gri siyah, alk kesimi sarımsı ya da metalik beyaz renklidir. Islak, çimen gibi nemli çevrelerde su dışında uzunca bir süre yaşayabilir. Birçok yılanbalığı, denizle bağlantısı olan bir akındı ya da ırmağı ulaşmak amacıyla göl ve su birikintilerinden çıkarak toprakta yollamak zorunda kaldıkları göç anında bu özelliklerinden yararlanırlar.

DanimarkalI hayvanbilimci Johannes Schmidt 20 yıl süren araştırmasını tamamladığı 1922’ye kadar, Avrupa yılanbalığı-nın üreme süreci bir giz olarak kalmıştı. Yılanbalığının yaşamının beslenme ve gelişme döneminin temel bölümü tatlısuda geçer ve bu süre boyunca kendisine bazen sarı yılanbalığı adı verilir. Isıya, besin bulunabilmesine ve başka etmenlere bağlı olarak bu durumda dişi yılanbalığı 8-12, erkek yılanbalığı ise 6-12 yıl geçirir. Bu dönem, gümüşî bir deri pigmentinin gelişmesi, göz ve burun deliklerinin büyümesi gibi morfolojik değişikliklerle sonlanır. Bu evrede hayvana gümüş yılanbalığı denir.

Sonbahar gecelerinde, özellikle yağmur sularının etkisiyle ırmak ve akarsular kabarırken ya da taşınca, gümüş yılanba-lıkları tatlısudaki yuvalarını terkeder ve Meksita Körfezinin güneydoğusundaki Sargasso Denizi’nde olduğu sanılan üreme yerlerine doğru, Atlas Okyanusu boyunca sürecek uzun göçlerine başlarlar.

6-7 ay sonra buraya varırlar ve mart-temmuz arasında gerçekleşen yumurtlama ve yumurtalarını döllenmesinden sonra ölürler.

Yumurtadan yeni çıkan yavru yüzeydeki sulara yükselir. Saydam larvaların biçimi yassıdır ve çok keskin, iğneye benzer dişleri vardır ve büyümüş yılanbalıklarından o kadar değişik görünümdedirler ki, uzun süre ayrı bir cinsten oldukları düşünülmüştür: Leptocephalus; bu ad günümüzde de kullanılır. Larvalar Gulf Stream ve Kuzey Atlas Okyanusu akıntılarıyla doğuya, Avrupa kıyılarına doğru sürüklenirler. Yolculuk çok yavaştır ve bir sonraki yaz ancak Atlas Okyanusu’nun ortasına ulaşırlar; üçüncü yaşlarının ilkbahar ya da yazında Avrupa kıyılarına yaklaşırlar. Bu sürede 1,5 cm’den daha kısayken, 7,5 cm uzunluğa erişirler ve kışın beslenmeden kesilir, larva dişlerini yitirir ve küçük yılan-balıkları ya da elverler olarak başkalaşırlar. Elverler yolculuklarını sürdürür ve ekim ya da kasımda Güneybatı İrlanda’ya ve yaklaşık bir ay sonra İngiltere’nin batı kıyısına ulaşırlar. Elverler büyümeyi ve Kuzey Baltık Denizine kadar giderler ve buraya ulaştıklarında yaklaşık 20 cm uzunluktadırlar. Bu aşamada yukarılara doğru yüzer ve tatlısulardaki yuvalarına yerleşirler.

Yılanbalıkları besin olarak çok beğenilir ve gümüş yılanbalığının eti kimilerine göre, sombalığının ki dışında en iyisidir. Yılan-balığı balıkaneleri Hollanda, Danimarka ve İtalya’nın Adriya Denizi kıyılarında Co-macchio’da önemli sanayi kuruluşlarıdır. Amerikan yılanbalığı (A. Chrysypa) daha az sayıda omuru olduğu için Avrupa yı-lanbalığından değişiktir ve biraz daha batıya uzanmakla birlikte yaklaşık aynı alanda ürer ve larva yaşamı çok daha kısadır. Konger yılanbalığı (Conger conger) bütün dünyaya yayılmıştır ve Tasmanya’nın kıyı sularında Avrupa’daki kadar sık bulunur. Normal uzunlukları 8 (240 cm) olduğu için Avrupa tatlısu yılanbalığından çok daha fazla bir uzunluğa erişirler, fakat Yeni Zelanda ve Güney Pasifik adalarında 300 cm’ye ulaşana tatlısu yılanba-lıkları da vardır.

Yılanbalığı familyasının öteki türleri arasında, çok daha küçük olan tropikal ve subt-ropikal bölgelerde yaşayan yılansı yılan-balıkları (Ophichthys) ve okyanuzlarda 2000 (660-2.000) m derinliklerde yaşayan ve çok geniş ağızlı büyük başları olan derin deniz yılanbalıkları (Synaphobranchus, Saccopharynx, vb) bulunur. Symbranc-hidae familyasından olan tek yarıklı yılan-balıkları derin deniz yılanbalıklarından, kulak yarıklarının yeri ve biçimi açısından ayrılırlar; tropikal Amerika ve Asya’nın tatlı, acı ve tuzlu sularında ve Avustralya denizlerinde bulunurlar. Bunlar arasında, içine doğrudan periyodik olarak hava aldığı bir akciğerkesesi olan Bengal amfibi yı-lanbalığı da vardır. Su birikintileri ve durgun sularda yaşar. Elektrikli yılanbalığı Gymnotidae familyasına girer ve elektrikli şok verme yeteneği olan birkaç elektrikli balıktan biridir.

YILANBALIĞIANASI, zool., (Lat Zoar-ces vivparus). Kemiklibalıklar (Teleostei) takımının Yılanbalığıanasıgiller (Zoarcidae) familyasından bir balık türü.

Avrupa, Kuzey ve Doğu denizlerinde yaşar. Uzunluğu 20-40 cm kadardır. Kördür, bu nedenle derin mağaraları yeğler. Doğurarak çoğalır. Genç yılanbalıklarına benzer. Soluk kahverengi görünümünde-rir. Yarım yıl boyunca 200 kadar yavruyu karnında taşır.

YILANBALIĞIANASIGİLLER, zool., (Lat. Zoarcidae). Omurgal hayvanlandan Balıklar (Pisces) sınıfının Kemiklibalıklar (Teleostei) takımının Dikenliyüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımına giren bir familyası.

Tüm denizlerde yaygın bir biçimde yaşarlar. Derin sularda ve mağaralarda yaşarlar. Kördürler. Bazı türleri yumurtayla bazı türleri de doğurarak ürerler, iyi bilinen türleri: Yılanbalığıanası (Zoarces vi-viparus).

YILANBALIĞIGİLLER, zool, (Lat Angu-illidae). Omurgalı hayvanlardan Balıklar (Pisces) sınıfının Kemiklibalıklar (Teleostei) takımının Karınlarıyüzgeçsizler (Apo-des) alt takımına giren bir familyası. Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya’nın ılıman bölgelerindeki tatlısularda yaşarlar. Vücutları ince, uzun, yılan biçimindedir. Genellikle pulsuzdurlar. Vücutlarındaki çift yüzgeçler azalmıştır ya da yoktur. Sırt ve anüs yüzgeçleri uzun kenarlar halinde svi-ri vücut sonuna kadar uzanır ve birleşir. Kuyruk yüzgeci yoktur. Pullu olanlarında pullar çok küçük ve solungaç yarıkları dardır. Geceleri hareket geçen yırtıcı balıklardır. Yumurtlamak için ırmaklardan denizlere geçerler. Çok uzun bir yolculuktan sonra Sargasso Körfezine ulaşırlar. Yumurtadan çıkan larvalar, bu kez ters yönde bir yolculukla yeniden yaşadıkları ırmaklara olgun olarak dönerler. Etleri lezzetlidir, bu nedenle avlanırlar. İyi bilinen türleri: Yılanbalığı (Anguilla anguilla).

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın