Sürü Sineği nedir

Sürü Sineği nedir

sürü sineği, tîtrek sinek olarak da bilinir, Diptera (çiftkanatlılar) takımının Chirono-midae familyasını oluşturan küçük böceklerin ortak adı. Sivrisineklere benzemekle birlikte zararsızdırlar ve kanatlarında ya da gövdelerinde pullar yoktur. Ayrıca kanat damarlarının düzeni sivrisineklerinkine benzemez. Küçük ağız parçaları da emici

bir hortum oluşturacak biçimde uzamamış-tır. Erkeklerin duyargaları tüysüdür. Sürü sinekleri genellikle gölcüklerin ya da akarsuların çevresinde bulunur ve akşama doğru sürüler halinde uçuşmaya başlarlar.

Sürü sineklerinin larvaları suda yaşar. Yumuşak gövdeli ve genellikle kırmızı renkli olan bu larvalar balıklar için önemli bir besin kaynağıdır. Bilinen en küçük kan emici böceklerin yer aldığı Ceratopogonidae (bak. iğneli sürü sineği) familyası sürü sineklerinin akrabasıdır.

Yorum yazın