Süne nedir

Süne nedir

süne (Eurygaster integriceps), Heteroptera (yarımkanatlılar) takımının Pentatomidae familyasından, tahıl zararlısı olarak tanınan böcek türü. Oval ve basık gövdeli bu böceklerin uzunluğu 10-12,5 mm’dir. Genellikle toprak renginde, bazen kırmızımsı ya da kirli beyazdırlar.

Süne Palearktik bölgede çok geniş bir dağılım gösterir. Dişiler üreme mevsiminde 5-6 kez yumurtlayarak toplam 80 dolayında yumurtayı buğday ve öbür taneli bitkilerin yaprakları altına bırakırlar. Çapları 0,8-1 mm arasında değişen bu yumurtalar 28°C dolayında yaklaşık 12 günde olgunlaşarak çatlar. İçlerinden çıkan nemfler yuvarlak gövdeli ve açık yeşil ya da açık sarı renktedir. Nemfler 5 kez deri değiştirdikten sonra erişkin biçimlerini alır. Sünenin erişkin evreye girmesi çevre koşullarına bağh olarak 1,5-2,5 ay sürer.

Sünelerin erişkin evresi etkin ve edilgen olarak adlandırılan iki döneme ayrılabilir. Erişkinler yaz ortalarından ilkbahara kadar uzanan edilgen dönemlerinde deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 600-2.300 m arasında değişen dağlık bir bölgeye çıkarak diyapoza girerler. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte metabolizma etkinlikleri artarak ovalara doğru göçleri başlar. Tarlalara üşüşerek hem beslenen hem de üreyen bu böcekler 1,5-2 ay sonra ölür.

Süneler buğday ve öbür taneli bitkilerin genellikle saplarındaki özsuyla beslenerek kurumalarına yol açar ya da başakların gelişmesini engeller. Başaklardaki taneler gelişmeye başladığında erişkinlerin sayısı giderek azalır. Ama bu kez de yumurtadan çıkan nemfler tanelerin özsuyunu emmeye başlar. Süne Türkiye’de buğday tarımına en büyük zararı veren böceklerden biridir.

Yorum yazın