Sumru nedir

Sumru nedir

sumru, deniz kırlangıcı olarak da bilinir, Charadriiformes takımının Laridae familyasının Sterninae altfamılyasım oluşturan 42 kuş türünün ortak adı. Martılar ve yırtıcı martılar Laridae familyasının öbür üyeleridir. Yeryüzünün hemen her yerine yayılmış olan sumrular denizlerde ve iç sularda yaşarlar. Sumruların çoğu, çok uzak yerlere göç eden göçmen kuşlardır. İçlerinden kutup sumrusu (Sterna paradisaea) her yıl yeryüzünün en uzun göç yolculuğuna çıkar. Bu türün bazı bireyleri Kuzey Kutbu’nda üredikten sonra kışı Güney Kutbu sularında geçirir. Göç sırasında aştığı yol bazen

16.000 km’yi bulur.

Sumruların uzunluğu 20-55 cm arasında değişir. Ayakları perdelidir. Yakın akrabaları olan martılara göre daha ince yapılıdırlar. Daha kısa bacakları, sivri uçlu gagalan, daha uzun ve sivri uçlu kanatlarıyla da martılardan ayrılırlar. Çoğu türün kuyruğu çatallıdır. Sumrularm büyük bölümü martılar gibi gri ve beyaz, özellikle iç sularda yaşayan bazı türleri beyaz ve siyah ya da tümüyle siyahtır.

Sumrular su üzerinde uçarken birdenbire pike yapıp suya dalarak yakaladıkları küçük balıkları ve kabukluları avlar, kısmen de böceklerle beslenirler. Koloni halinde üreyen bu kuşlar çoğu kez yuvalarını yerde yapar, güvenli olması için de kolonilerini adalarda kurarlar. Türlerin çoğu yuvaya iki yumurta bırakır. Ak sumru (Gygis alba) ise tek yumurtasını yatay bir ağaç dalının üzerine bırakır.

Sterna cinsini oluşturan 32 tür, en iyi tanınan sumru grubudur. Sterna üyelerinin vücutları beyaz ve açık gri, kuyrukları çatallıdır. Başlarının tepesi siyahtır. Bazı türlerde küçük bir tepelik de bulunur. Bayağı sumru (Sterna hirundo) 35 cm uzunluğundadır. Bacakları ve gagası kırmızı. gagasının ucu siyahtır. Kuzey Yarıküre’ nin ılıman bölgelerinde ürer, kışı Güney Yarıküre’de geçirir. Yazın Türkiye kıyılarında da görülür. En küçük sumru türü olan küçük sumrunun (S. albifrons) uzunluğu 25 cm’nin altındadır. Güney Amerika dışında yeryüzünün bütün ılıman ve tropik bölgelerindeki kumsallarda ve suvatlı ırmaklarda ürer. Yaklaşık 40 cm uzunluğundaki Sterna fuscata’nın üst bölümleri siyah, alt bölümleri beyazdır. Alnında da beyaz bir leke bulunur. Sıcak denizlerdeki adalarda kalabalık ve gürültücü koloniler halinde ürer.

Chlidonias cinsini oluşturan üç tür, bataklık ve göllerde, üredikleri için bataklık sumruları olarak bilinir. En yaygın türü olan kara sumrunun (C. niger) uzunluğu 25 cm dolayındadır. Yazın kanatlan ve kuyruğu gri. öbür bölümleri siyah, kışın alt bölümleri beyazdır. Avrasya ve Kuzey Amerika’nın ılıman bölgelerinde ürer, Afrika’nın ve Güney Amerika’nın tropik bölgelerinde kışlar. Türkiye’de ise Anadolu’nun orta ve batı kesimlerinde ürer.

Gülen sumru (Gelochelidon nilotica) daha kısa ve şişkin siyah gagasıyla öbür sumrular-dan ayrılır. Başının tepesi ve ensesi kara, sırtı ve kanatlarının üstü açık gri, öbür bölümleri beyaz, uzunluğu 38 cm’dir. Gülen sumru Avustralya dışında bütün kıtalarda bulunur. Türkiye’de yazın İç Anadolu Böl-gesi’nin sulak alanlarında oldukça yaygındır.

Peru ve Şili’nin kuzeyinde yaşayan İnka sumrusu (Larosterna inca) başının iki yanındaki uzun, beyaz süs tüyleriyle dikkati çeker.

Yorum yazın