Sülük balığı nedir

Sülük balığı nedir

sülükbalığı, taşemenleri de içeren Agnatha (çenesizbalıklar) sınıfından, denizlere dağılmış 20 kadar ilkel balık türünün ortak adı. Genellikle iki familya altında toplanırlar. Bunlardan Myxinidae üyeleri hemen hemen bütün denizlerde bulunur. Eptatretidae üyeleri ise Atlas Okyanusunun kuzey kesimleri ile Akdeniz Havzası dışında kalan sularda görülür.

Sülükbalıkları pulsuz, yumuşak derili, yı-lanbalığını andıran deniz omurgalılarıdır. Burunlarının ucunda birkaç kalın bıyık bulunur. Türlere göre uzunlukları 40-60 cm dolayındadır. Gövdelerinde yalnız kuyruk yüzgeci gelişmiştir. İskeletleri kıkırdak yapısındadır. Çeneleri yoktur. Yarık biçiminde gelişmiş emici ağızlarında boynuzsu dişler bulunur. Az gelişmiş gözleri deriye gömülmüştür. Burunlarının ucunda tek bir burun deliği vardır. Solungaçlarının sayısı 5-15 çift arasında değişir. Bu solungaçlar Myxinidae üyelerinde her iki yanda birer solungaç deliğine bağlanırken, Eptatretidae üyelerinde ayrı ayrı dışarıya açılır. Sülükbalıkları derinliği yaklaşık 1.300 m’ye kadar ulaşan soğuk sularda bulunur, yumuşak diplerde ve oyuklarda, genellikle başlan dışarda kalacak biçimde gömülü durarak yaşarlar. Besinlerini deniz omurgasızları, ölü ya da yaralı balıklar oluşturur. Bazen ağlara ya da paraketelere yakalanan balıklara üşüşerek bunların gövdelerini deler, etlerini içten yerler. Sülükbalığı ele alındığında kaygan ve sümüksü bir madde salgılar. Bayağı sülükbalığına (M. glutinosa) Akdeniz’in batı kesimlerinde ender olarak rastlanır.

Yorum yazın