Su samuru Özellikleri

Su samuru Özellikleri

su samuru, Carnivora (etçiller) takımının Mustelidae (sansargiller) familyasının dört cinsini oluşturan yarı sucul memelilerin ortak adı. Vücut yapıları Mustelidae familyasının öbür üyelerininkine benzer. Gövdeleri ince uzun, kulakları küçük, boyunları uzun, bacakları kısa, başı basık, kuyruk tabanı hemen hemen gövdesi kadar kalındır. Su samuru postundan çok değerli ve dayanıklı kürkler elde edilir. Kuzey bölgelerinde yaşayan koyu renk postlu su samurlarından elde edilen kürkler en değerlisidir.

Su samurları perdeli ayakları sayesinde kolayca yüzebilir ve suyun yüzeyine hiç çıkmadan 400 m yol alabilirler. Yüzmeyi yeğlemekle birlikte, kısa bacaklarına karşın karada bir insandan daha hızla koşabilirler. Besinleri başta balık olmak üzere her çeşit su canlılarıdır. Balık yakalamak için bazen birkaç su samuru ortak hareket eder. Küçük memelileri yakalayıp yedikleri de olur. Dişiler 61-63 gün süren gebelik döneminin ardından 1-5 yavru doğurur.

Yabanıl hayvanların tümüne yakın bir bölümünün tersine, su samurları erişkin evrelerinde de oyunculuklarını sürdürürler. Karla kaplı yamaçlardan karlara ya da çamurla kaplı eğik bir yamaçtan suya yuvarlanmak sık görülen oyunları arasındadır. Su samurları zeki, sokulgan ve çok meraklı hayvanlardır. Yavruyken alınırlarsa kolaylıkla eğitilebilirler.

En tanınmış türlerinden biri olan Eskidünya su samuru ya da bayağı su samuru (Lutra lutra) Avrasya ve Kuzey Afrika’daki ırmaklarda yaşar. Türkiye’de de büyük akarsularda görülür. Uzunluğu, 36-55 cm’lik kuyruğu dışında 56-83 cm, omuz yüksekliği yaklaşık 30 cm, ağırlığı 6-15 kg, kahverengi postunun alt bölümleri daha açık renktedir. Yüzünde ve gerdanında beyazlıklar bulunur. Amerika su samuru (Lutra canadensis) Kuzey Amerika’daki göl ve ırmaklarda yaşar. Uzunluğu, 30-50 cm’lik kuyruğu dışında 65-75 cm, ağırlığı 5-12 kg, postu parlak koyu kahverengi, yanları genellikle daha açık renktedir. Gerdanında ve yüzünde beyaz lekeler vardır.

Dev susamuru (Pteronura brasiliensis) Güney Amerika’daki yavaş akan ırmaklarda yaşayan ve çok ender bulunan bir türdür. Aşırı avlanma yüzünden azalmıştır. Saro adıyla da tanınır. Parmaklarının arası tam olarak perdeli, postu kahverengidir. Göğsünde beyaz bir benek bulunur. Yaklaşık 70 cm’lik kuyruğu dışında uzunluğu 1-1,5 m kadardır.

Tırnaksız su samuru (Aonyx capensis) Orta ve Güney Afrika’da yaşar. Arka ayaklarının üçüncü ve dördüncü parmaklarındaki gelişmemiş tırnaklar dışında hiç tırnağı yoktur. Dev Afrika su samuru adıyla da bilinir. Uzunluğu, 55 cm’lik kuyruğu dışında 95-100 cm, ağırlığı 14-27 kg dolayında, postu kahverengidir. Gerdanında ve çenesinde beyaz lekeler bulunur.

Deniz su samuru (Enhydra lutris) Büyük Okyanusun kuzeyinde yaşayan, tümüyle denizde yaşamaya uyarlanmış, ender rastlanan bir türdür. Genellikle yosun yataklarında görülür. Göğsünün üstüne bir taş koyup denizde sırtüstü yüzer. Midyeleri bu taşa vurup kırarak yer. İri ve geniş arka ayakları yüzgeci andırır. Ön ayakları küçüktür. Kalın postu kızıl ya da koyu kahverengi ve kırçıllıdır. En değerli su samuru kürkü bu türden elde edilir. Uzunluğu, 25-37 cm’lik kuyruğu dışında 76-120 cm, ağırlığı 16-41 kg’dir. 1910’da aşırı avlanma sonucu soyu tükenme noktasına gelmiştir. Günümüzde tümüyle korunmakta ve sayıları yavaş yavaş artmaktadır.

Orta Amerika su samuru (Lutra annectens) Orta ve Güney Amerika’da yaşar. Postunun üst bölümleri sarıya ya da kızıla çalan kahverengi, alt bölümleri boz kahverengidir.

Afrika küçük tırnaklı su samuru (Aonyx philippsi) Batı ve Orta Afrika’da yaşar. Yağmur ormanlarındaki ve dağlardaki akarsularda bulunur. Bazı uzmanlarca Paraonyx philippsi, P. congica ve P. microdon adlı üç türe ayrılır. Uzunluğu, 35 cm’lik kuyruğuyla birlikte yaklaşık 95 cm, ağırlığı yaklaşık 7 kg, postu parlak koyu kahverengidir. Gerdanında ve yüzünde açık renkli lekeler vardır. Ön ayakları kısmen, arka ayakları tümüyle perdelidir.

Asya küçük tırnaklı su samuru (Aonyx cinerea) Güneydoğu Asya’da yaşar. Asya tırnaksız su samuru adıyla da bilinir. Bazen evcilleştirilerek balık avlamada kullanılır. Uzunluğu, 31 cm’lik kuyruğu dışında 59-61 cm, ağırlığı 2,7-5,4 kg, postu koyu kahverengi, alt bölümleri daha açık renktedir. Gerdanında ve yüzünde beyaz benekler bulunur.

Yorum yazın