Ordu Karıncaları

Ordu Karıncaları

Genellikle tropikal bölgelerde yaşayan ordu karıncaları hemen herkes tarafından bilinir. Afrika’ daki türleriyle Amerika’daki türleri arasında bazı farklılaşmalar görülürse de genelde yaşam alışkanlıkları aynıdır. Bu karıncaların belli bir türü ABD’de yaşamaktadır. Ne var ki, bunların yaşam alışkanlıkları son derece değişik ve ilginçtir.
Afrika’daki türlerine sürücü karıncalar, Amerika’daki akrabalarına ise lejyoner karıncalar adı verilir. Her iki tür de ordu gibi sürüler halinde yaşar ve son derece atak savaşçılardır. Ordu halinde ormanlarda dolaşırken önlerine çıkan her tür böceği yedikleri gibi tavuk ya da domuz gibi evcil hayvanları da yiyebilirler. Özellikle yararlı ve kaçamayacak durumdaki yabanıl hayvanlara da saldırırlar. Afrika’da ordu karıncaları bir seferinde, kafese kapatılmış bir leoparı bir gecede yiyip bitirmiştir. Ancak bu pek az rastlanan bir örnektir. Genelde ordu karıncası, hamamböceği, örümcek, çekirge gibi yolu üzerinde bulduğu canlılarla beslenir.
Ortalama büyüklükteki bir ordu karınca toplumunda yaklaşık 150.000 işçi karınca ve asker karınca bulunur. Bu karıncaların boyları 1 santime yakındır. Kraliçenin boyu ise bunun iki katıdır. Diğer karınca türlerinden farklı olarak ordu karıncasının kraliçesi kanatsızdır.
Bu tür yerleşik değildir. Kısa bir süre bir yere üslenir, sonra yine konvoy halinde yollara düşer.
Amerika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan adi ordu karıncası ortalama 17 gün boyunca yürüyebilir. Gündüzleri yiyecek arar, gece olunca bir ağaç kütüğü ya da taş kenarında büyük bir yığın oluşturur..
17 günlük yolculuğun sonunda dururlar. Korunaklı bir yer bulup bir yığın haline gelirler. Bu yığın içine kraliçe binlerce yumurta bırakır. Bu arada işçi karıncalar çevreye kısa süren akınlar düzenleyerek yiyecek toplarlar. Larvalar büyüdükçe daha fazla yiyecek gerekecektir. O zaman da işçi karıncalar akınlarını daha sık ve daha uzaklara düzenleyeceklerdir. Kuluçka dönemi ve larvaların yetişmesi ortalama 20 gün sürer. Bu duraklama döneminden sonra ordu yine yollara düşer.
Amerikan ve Afrikalı ordu karıncalarının ilginç bir ortak özelliği vardır. Işığa karşı duyarlı oldukları halde bazılarında hiç göz yoktur, bazıları ise iyi göremezler. Hep göçebe halde yaşadıkları ve avlanarak geçindikleri halde böyle bir yapısal kusurları olması garip görünebilir. Ancak, bu karıncalar büyük bir topluluğun bir parçası olarak varlıklarını sürdürdükleri için, görme bozukluğu, bireylerin tek başlarına yaşama konusundaki cesaretini kırar ve onların sürüden ayrılmamalarını sağlar.

Yorum yazın