Kakırca Nedir

Kakırca Nedir

kakırca, Rodentia (kemiriciler) takımının Gliridae familyasından yedi cins ve 20 kadar memeli türünün ortak adı. Altı cinsi Pale-arktik bölgede, Graphiurus cinsi Orta ve Güney Afrika’da yaşar. Kakırcalar iri gözlü, yumuşak tüylü, yuvarlak kulaklı, uzun kuyruklu hayvanlardır. Kuyruk tüyleri sık,

bazen oldukça kabarıktır. Genel olarak sincabı andıran bu hayvanlar sincaplar gibi ağaçta yaşar ve arka ayakları üstünde durarak beslenir; ama sincapların tersine besinlerini gece arar.

Kakırcalar ağaçlarda, çalılıklarda, kaya oyuklarında ve bitkisel maddelerden yapılmış yuvalarda yaşar. Yiyecekleri arasında meyveler, kabuklu yemişler, kuş yumurtaları, küçük hayvanlar ve çeşitli böcekler sayılabilir. Bazen meyve bahçelerine dadanır ve meyveleri ısıra ısıra dolaşarak bu bahçelere önemli ölçüde zarar verir. Kakır-calar aşın uykucu hayvanlar olarak tanınır. Büyük kakırca (Glis glis) ve fındık kakırcası (Muscardinus avellanarius) gibi türler sonbaharda iyice yağlanarak kışa girer ve biriktirdiği besinleri yemek için uyandığı kısa süreler dışında kışı uyuyarak geçirir. Her iki türün de kış uykusu eylül ya da ekimden başlayarak nisana değin uzayabilir. Kakırcalar yılda genellikle bir, bazen iki kez ürer. Dişiler üç ya da dört haftalık gebelik süresinin ardından sayıları iki ile dokuz arasında değişen yavru doğurur.

Kakırcalarm en irisi olan büyük kakırcanın rengi boz, uzunluğu 15 cm’lik kuyruğu dışında en çok 20 cm dolayındadır. Büyük kakırcalarm etine sofralarında seçkin bir yer ayıran Romalılar bu hayvanlan özel olarak beslemişlerdir. En küçük kakırcalar-dan olan fındık kakırcasının uzunluğu kuyruğu dışında 10 cm’yi geçmez. Genel olarak rengi sarımsı kahve, çene altı ve parmakları beyazdır. Kuyruğu dışındaki uzunluğu 8-13 cm, kuyruğu 8-10 cm olan orman kakırcası-mn (Dryomys nite dula) rengi kızıl kahve, kuyruğu kabarık tüylüdür. Japon kakırcası-nın (Glirulus Japonicus) başından kuyruğuna kadar koyu renkli bir çizgi uzanır.

Türkiye’de en yaygın olarak görülen büyük kakırca ve orman kakırcasının yanı sıra yüzünün yanlarında birer siyah çizgi bulunan, kahverengi tüylü meşe kakırcası (Eli-omys quercinus), bozkır kakırcası (E. mela-nurus), boz kakırca (Myomimus roachi) ve fındık kakırcası da yaşar.

Yorum yazın