Jura Devri Hayvanları – Jura Devri Dinozorları

Jura Devri Hayvanları – Jura Devri Dinozorları

Triyas ve Tebeşir devirleri arasında bir geçiş devri olmasına karşılık, Jura devri hayvanları yalnızca birkaç ara özelliği vardır. Üstelik Jura devri hayvanlarının belirgin bazı özellikleri olduğu da söylenebilir. Bu özellikler, devrin hayvanlarını, bir önceki devrin hayvanlarından açıkça ayırır.
Triyas hayvanlarındaa, evrim sürecinin altında yatan tüm bu olgular açıkça belli oluyordu. Gerçekten, Triyas devri sonlarında, küçük tekhücreli organizmalardan —küçük ve gelişimleri henüz tamamlanmamış olmakla birlikte, memelilere kadar hayvan sınıflarının birçok temsilcisi ortaya çıkmıştı bile. Bununla birlikte, Jura devri boyunca bu sınıflarda çok sayıda yeni tür ortaya çıktı. Bunun nedeni, kısmen yeni uyarlanmaların belirmesi, kısmen de sayısız yeni bireyin gelişmesidir.
Dolayısıyle, Jura devrinin en ilgi çekici özelliklerinden biri, suda ve karada yaşayan hayvanların çok çeşitli olmasıdır. Her ortamın kendi başat türü vardı; ama birçok benzer çeşit de (bunlar aynı kökenden evrimleşmişlerdir) başat türle yan yana bulunuyordu. Bu olgu, türlerin ne kadar çok olduğunu gösterir. Jura devri boyunca yaşayan tüm türlerin adamakıllı incelenmesi, biçimlerde büyük bir çeşitliliği ortaya çıkarır. Biz, burada yalnızca en önemli biçimleri inceleyeceğiz.

BAŞATLIKLAR

Dinozorların dünyaya başat olduğunu söylemek, gerçeğin yalnızca bir parçası olacaktır. Dinozorlar kuşkusuz en iri kara hayvanlarıydılar ve en iyi avcılar da onlardı, ama öteki türlerden belli bazı büyük hayvanlarla birarada yaşıyorlardı. Çeşitli dinozor tipleri yanında, kara sürüngenlerini temsil eden çok sayıda Chelonia (kaplumbağalar) çeşidi vardı. Su sürüngenleri ara-di. öteki kolsuayaklılar önemsizdi, ama Terebratula ve Rhynchonella grupları, Jura devrinde gelişimlerinin doruğuna eriştiler. Birinci zamandaki kadar olmamakla birlikte, derisidikenli denizlaleleri yeniden yaygınlaştı. Denizkestaneleri sınıfının sürekli olarak genişlemesi, derisidikenliler arasında en önemli olaydı.
Jura denizlerinde balıklar gittikçe artan bir oranla çoğalmaya başladılar. Birçok köpekbalığı familyası, ilkel ataları olan hybodonts’- dan ayrı bir dal oluşturdular. Leptolepis gibi bazı küçük balıklar, ilkel Teleostei biçiminde ışınyüzgeçlilerin son önemli aşamasına eriştiler.
Jura kaya oluşumlarının yapısı, çok sayıda ve çeşitli büyüklüklerde kara ve deniz fosillerinin kusursuz bir biçimde korunmalarını sağladı.

Yorum yazın