Hırsız ve Köle Karıncalar

Hırsız ve Köle Karıncalar

İri türden karınca topluluğunun bulunduğu bir taşı oynatın, bu iri karıncaların tünellerinin ve hücrelerinin yanında minik karıncalardan oluşan bir başka karınca topluluğu görebilirsiniz. Sarı renkteki bu karıncalara hırsız karıncalar adı verilir. Çünkü bunlar, iri karıncaların yuvalarına girerek, yiyecek çalar ve kendi minik tünellerine götürürler. Bunlar o denli küçüktürler ki, büyük karıncalar onları bulup yok edemezler.
KÖLE KARINCALAR Birkaç tür, diğer karıncaları kendilerine köle yaparlar. örneğin Kuzey Amerika’da iri kırmızı bir karınca türü, kendisiyle akraba olan daha küçük ve kara renkli bir başka karıncayı köle edinir. Kızıl karıncalar sürüler halinde, diğer karıncaların yuvasına saldırır ve küçük türün yavrularını kaçırır. Bu yavrular köle karınca olarak yetişir ve büyürler. Erişkin hale gelince de kızıl karınca toplumuna hizmet ederler. Kimi zaman bir kızıl karınca toplumu, kendisinin üç katı büyüklükte bir köle ordusuna sahip olur. Kızıl karıncalar kölesiz de olabilirler ama yine de köle edinirler.

Amazon karıncalar ise köle karıncalar olmadan yaşayamazlar, çünkü, kendilerine bakma yetilerini tümüyle yitirmişlerdir. Bu nedenle amazon karıncası düzenli aralıklarla, daha çekingen karınca türlerinin yuvalarına saldırılarda bulunurlar ve köle toplarlar. Burada garip olan şudur ki, tutsak edilen bu köle karıncalar da bir süre sonra sahipleri gibi saldırganlaşırlar. Hatta kimi zaman, saldırgan amazon karıncalarla birlik olup kendi türlerini yuvalarına köle avcılığına giderler.
Bu amazon karıncalarının kendi kendilerine bakamayışları öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, kraliçe amazon karıncası yumurtlama dönemi geldiğinde, kendi yavrularına bakamayacağı için, bir köle karınca yuvasını ele geçirir ve o topluluğun kraliçesini öldürerek yerine geçer. Böylelikle yumurtadan çıkan yavrulara köle karınca toplumu bakar ve onları büyütür. Yumurtadan çıkan yavrular erişkin karınca haline gelir gelmez yuvayı ele geçirir ve köle karıncaların yardımıyla yaşamlarını sürdürürler.

Karıncalar çoğu zaman başka böcekleri yuvalarında konuk eder ve onlara yiyecek verirler. Karınca topluluğunda yaşayan böceklere başka yerlerde pek seyrek rastlanır.

Yorum yazın