Boa Yılanı Özellikleri

Boa Yılanı Özellikleri – Boa Yılanı Hakkında Bilgi

Kara yaşamına olduğu kadar sucul ve ağaççıl yaşama da uymuş olan boa, bazı gezginlerin söylediklerine bakılırsa, uzunluğu 11 metreyi aşabilen dev bir sürüngendir. Bağlı olduğu boagiller familyası, gerçek boalarla pitonları kapsar.
• Boa, omurgasının esnekliği nedeniyle, kat kat kendi üstüne kıvrılabilen son derece uyarlı bir hayvandır. Yerde karın pullarına dayanıp, karın ve böğür kaslarının yardımıyla kayarak ilerler. Omurgasında kalça kemeri kemiklerinin ve uzak atalarındaki art bacak kalıntılarının izleri açıkça görülür: Anüs deliğinin iki yanında körelmiş iki küçük uyluk kemiği, boynuzsu maddeyle kaplı bir çıkıntı oluşturur. Boanın ağzı, güçlü dişlerle doludur ve şaşılacak biçimde genişleyebilir. Bazı boa türleri yumurtlayarak, bazılarıysa yumurtaları karnında açılarak çoğalır.
• Boagiller, sıcakkanlı hayvanlara düşkün, sarıp sıkıcı sürüngenlerdir. Bir avı yakalamak için, onu bedenleriyle çepeçevre sarar ve boğup öldürene kadar güçle sıkarlar.
• Çoğu tropikal bölgelerde yaşayan 35 boa türü vardır. Boyu 8,20 metreyi bulabilen anakonda (Eunectes murinus), Güney Amerika’da, özellikle Amazon bölgesinde ve Guyanalar’da yaşar. Biraz daha kısa boylu olan (5,50 metre) boa yılanı (Constrictor constrictor), Meksika’dan Arjantin’e kadar uzanan balta girmemiş ormanlarda ve And dağlarında bulunur. Dere boylarında yaşadığı için, temel yiyeceği olan memeli küçük hayvanları ve kuşları buralarda kolayca bulur.
• Güney Amerikalı bir başka tür olan yeşil boa ya da papağan boası (Boa canina), çok renkli bir yılandır; Kolombiya, Brezilya, Peru ormanlarında yaşar; kuyruğu sarılgan olduğu için, ağaçlarda barınır; ağaçların tepesine tırmanarak, hemen hemen yalnız kuş yumurtalarıyla beslenir.
• Avrupa’da en yaygın boa yılanı Eryx jaculus’tur; yurdumuzda da raslanan bu yılan, Balkan yarımadasında ve İran’ın kuzey batısında daha yaygındır. 1 500 m yükseltilere kadar çorak ve yarı çöl yerlerde yaşar. Gündüzleri kayaların altına gizlenir; geceleri ortaya çıkarak, küt ve kazıcı başıyla kumlar içindeki kemirgenleri avlayıp yer.
• Genellikle büyük boylu olmalarına karşın, boalar zararsız hayvanlardır; insanlara çok ender saldırırlar. Soğuğa olduğu kadar sıcağa ve uzun süre açlığa da dayanıklı olan bu sürüngenler, 15 yaşına kadar tutsak olarak yetiştirilebilirler; insana alışır, evcil bir hayvan kadar uysal olurlar.

Yorum yazın