Ağaçlarda Yaşayan Karıncalar

Ağaçlarda Yaşayan Karıncalar

Ağaç kovuklarını ve oyuklarını güvenlikli yuvalar olarak seçen başka karıncalar da vardır, örneğin cambaz karıncalar ağacın herhangi bir yerindeki bir yarığa, bir çatlağa yuvalanabilir. İri marangoz karıncaları ise, kurumuş ya da çürümeye yüz tutmuş ağaç gövdeleri içinde tüneller kazar. (Termitler de böyledir ama onlar karınca değildir). Başka türler ise, ağaçlarda hamamböceklerinin açtığı oyuklara yerleşir.
Colobopsis adı verilen karınca türü, bitkiler üzerinde yaşayan karıncaların en tipik örneğidir. Bu karıncalar sumak, dişbudak gibi ağaçların dalları arasına yerleşir. Bu karınca türüne ABD’de ve Avrupa’nın birçok bölgesinde rastlanır. Bu karıncalar bir tür yaprak bitinin salgıladığı balımsı bir maddeyle beslenir.
Colobopsis toplulukları küçük olur. Bir kraliçe ve asker karıncadan oluşur. Bu toplum sınıflaşmasında en ilginç grup askerlerdir. Askerlerin en önemli görevi, yuvanın girişinde nöbet tutmaktır. Tıkaç biçimindeki kafalarıyla yuvanın girişini tıkar ve yuvaya yabancı böceklerin girmesini önlerler. İşçi karıncaların döndüğünü ise kokudan farkettikleri anlaşılmaktadır. İ şçi karınca yuvaya döndüğünde, asker kafasını yuvanın girişinden çekerek ona yol verir. Bunun dışında, hiçbir yabancı böcek ya da farklı karınca türü yuvaya giremez,.
Bazı karınca türleri seslerle iletişim sağlar. Bu tür karıncalar, kabuklu gövdelerinin bir bölümünü bir başka bölümüne sürterek ses çıkartırlar. Bu sese cırıltı adı verilir. Bazı türlerde de özel cırıltı organları bulunur. Çıkardıkları sesler ağustosböce- ğinin sesine benzer. Teksas yaprak yiyen karıncasının işçilerinden irice bir tanesini kulağınıza yaklaştırırsanız bu sesi duyabilirsiniz.

Genellikle türdeş karıncalar birlikte yaşar, birlikte çalışırlar. Ancak diğer türden karıncalarla da ilgi çekici ilişkiler kurarlar.

Yorum yazın