Küçük Uçaklar

Küçük Uçaklar
Çok sayıda küçük uçak türleri çok değişik işlerde çalışırlar. Küçük uçakların çoğu bir pervane ile uçar ve tek motorludur. Bazılarında sadece 2, bazılarında da 5 kişilik oturacak yer vardır.
Gelişmiş ülkelerin bazısında, insanların birbirinden uzak ve ayrı ayrı yaşadıkları yerlerde bazıları birbirine yakın yerlerde yaşayanların aile arabası kullanmaları gibi uçaklar kullanırlar. Hatta bu ülkelerde insanlar konukluğa ve alış verişe uçaklarla giderler.
Bazı durumlarda uçakla bir fabrikadan ötekine ya da bir kentten bir başkasına gidip aynı gün işe dönmek bile olanaklıdır artık.
özel uçak kullanan kişilerin de otomobil sürücüleri gibi bir pilot ehliyetine sahip olması gerekir. Yolcu ya da askeri uçak pilotu aynı kurallara uymalı ve aynı güvenlik yönergelerini bilmelidir.

Yorum yazın