Yunanistanda Din

Yunanistanda Din

Din. Eski Yunanlıların dini, özellikle İÖ 8.yy’da, tarih çağının başlangıcından İÖ ö.yy’a kadar, Yunanistan’a göç ederlerin ve göçlerden önce burada yaşayanların dinlerinin karışmasıyla oluştu. Doğa güçlerine tapmakla, birlik tanrılar dünyası gelişti (Polytheismus). Bununla birlikte kişisel düşüncelere dayanan irili, ufaklı tanrılar oluştu. Daha sonra bunlara bir grup doğa cinleri karıştı. Yunan inancına göre ölüler toplu mezarlara gömülüyorlardı. Tanrılar ölümsüz ve çok güçlüydü. Olimpi-a’daki tanrılar devleti insan topluluklarına göre yapılmıştı. Homeros ve Hesiodos’-ca tanrılar belli bir sıraya konuldu. Kıyametten, gök ve toprak doğdu. Devler, tanrı soyundan geldiler (Kronos, Rhea, Hyperion, Okeanos). Bu devlet büyük bir savaşta Olimpia tanrılarınca yenilgiye uğratıldılar. Bu tanrılar, Zeus (gök tanrısı ve yeryüzünün egemeni), Hera (Zeus’un eşi), Posedion, Demeter, Apollon, Artemis, Hermes, Arâs, Aphrodite, Hephaistos ve Athena olarak sayılabilir. Öteki tanrıların en önemlileri olarak da; Persophone, Di-onysos, Satürn, Eros, iris ve deniz tanrıları Proteus, Triton, Glaukos veAmphitri-te sayılabilir. Tanrıların arkasındaki değiştirilemeyen alınyazısı gücü Moira’dır. Kutsal tapınaklardaki tanrıya ibaret eylemi adak ve büyücülüktü. Adak hayvanlarının (kuş gibi) uçan kemiklerinden tanrıların istekleri öğreniliyordu. Yunanistan’da toplu bir din adamlığı kurumu yoktu. İÖ 8.-6.yy’lar arasında Apollon’un kâhinlerin ve mezheplerin saygınlığı giderek arttı. Daha sonraları felsefe, tanrı söylencelerine açıklık getirdi ve onları değiştirmeye çalıştı. Felsefenin, özellikle Xenophanes’in ve sofistlerin açıklamalarıyla, Yunan dini ayrıldı ve Hellenistik Çağ’da, Doğu dinleriyle karıştı.

Yorum yazın