Yuhanna İncili

Yuhanna İncili

YUHANNA, Hz. İsa’nın on iki havârisinden-eldeki, İncillerin dördünden-birinin yazarının adı. Teberiye Gölü kıyılarında doğduğu (?).İS.70 yıllarında (?) öldüğü kabul edilir, inanışa göre peygamber, çarmıha gerileceği zaman anası Hz. Meryem’i ona emanet etmiştir. Onu Efes’e getirip yerleştiren bu yoksul balıkçı olduğuna da inanılır. Yazılış yılı tartışmalı olan 21 bölümlük dördüncü Incil’in değişik yanı, başlangıcındaki satırlardır: “Kelâm başlangıçta var idi ve Kelâm (söz) Allah idi, o başlanıçta Allah nezdinde idi. Her şey onun ile oldu ve olmuş olanlardan hiçbir şey onsuz olmadı..” (Bâp 1).

Öteki Incil’lere göre başka ayrılıklar da taşır. Örneğin İsa’nın bir değil üç yıl süreyle dinini yaymaya çalıştığını belirtir, vaaz yeri olarak Galile değil Yahudiye’nin adını verir, mucizeli doğumdan hiç söz etmez, bir de çok önemli bir ek bölüm taşır: Yuhanna’nın Vahyi. Bu 22 bölümlük bölüm, Hıristiyanlık öğretisinin en ilginç ürünü sayılır.

Yorum yazın