Türkiyede jeotermal enerjinin kullanımı

Türkiye’de Durum
Türkiye’de yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkan içeren sahalar Ege Bölge¬sinde veya genelde Batı Anadolu da yer almakta, düşük ve orta sıcaklıklar da Orta ve Doğu Anadolu’da yer almakla birlikte Türkiye’nin kuzeyine de uzanmaktadır. Kısaca Türkiye’nin tüm sathında jeotermal enerji az veya çok mevcuttur.
Türkiye’de 40 °C’nin üzerinde jeotermal akışkan içeren 140 adet jeotermal saha bulunmaktadır. Bunlardan Aydın-Germencik (200-232 °C), Denizli-Kızıldere (200-212 °C), Çanakkale-Tuzla (173 °C), Aydın-Salavatlı (171 °C) elektrik üretimine yönelik olarak değerlendirilebilecek sahalar, diğerleri ise merkezi ısıtmaya uy¬gun sahalardır. Türkiye’de jeotermal ısıtma 1964 de Gönen Park Otel’le başlayıp günümüze kadar hızla gelişerek devam etmiş ve 1994 yılında toplam kapasite 20.000 konut eşdeğerine ulaşmıştır.
Jeotermal enerjide üretim maliyeti diğer enerji kaynaklarına göre çok daha düşüktür. Bu maliyet entegre kullanımlar söz konusu olduğu zaman daha düşük ol-maktadır.
Türkiye’de halen İzmir-Balçova’da kuyu içi eşanjörü marifetiyle otel, motel kapalı yüzme havuzu, kaplıca kür merkezi yani tüm termal komplekste 17.8 MWt kapasite kullanılmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampusu Hastane ve tüm binalar (yaklaşık 3000 m2 alanlı). Bu yatırım kendisini fuel-oil’e göre 6 ayda geri ödemiştir. Gönen’de 1400 konut eşdeğeri 56 adet tabakhane, 2000 m2 sera ve 600 yatak¬lı otellerin ısıtma, tabakhanelerin proses sıcaksuyu merkezi sistem olarak başarı ile çalışmaktadır. 1992 yılı için ayda tüm bu hizmetler karşılığı sadece 130.000 TL/Ay, 1993’te 260.000 TL/Ay ödemektedirler.
Simav’da jeotermal akışkan 4 km taşınarak 2 °C kayıpla şehir merkezine götürülmüş, birinci etap 3500, ikinci etap 6500 konut kapasiteli jeotermal merkezi ısıtma sistemi başarı ile hayata geçirilmiştir. Kırşehir’de birinci etap 1800 konut kapasiteli jeotermal merkezi ısıtma sistemi, 29 Ekim 1993 tarihinde 500 konut eşdeğeri ısıtma yapılarak devreye alın¬mıştır. Bugünkü teknoloji ile 35 °C’nin üzerindeki jeotermal akışkanlar ile ısıtma yapılmaktadır.
1. Dikey ve yanal olarak üretim kuyusu, kuyuları veya rezervuarı olumsuz (sıcaklık, basınç) etkilemeyecek mesafe iyi seçilmeli.
2. Yapılacak işin ekonomik yanı düşünülmeli.
3. Reenjekte edilecek akışkan özellikle entegre kullanımlardan sonra düşünülüyor ise kimyasal yapısının da korunmasına dikkat edilmelidir.

Yorum yazın