Tamzara nedir

Tamzara nedir

tamzara, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’ da, daha çok Şebinkarahisar ve Erzurum yörelerinde toplu olarak oynanan halk oyunu.

Kapalı barlardan olan tamzara bazı yörelerde türküyle, bazı yörelerde de yalnızca çalgı eşliğinde oynanır. Oyuncuların giysileri, dizilişleri ve dizilişteki yere göre aldığı adlar öbür barlarda olduğu gibidir (bak. bar). Kullanılan çalgılar da yörelere göre değişiklik gösterir. Tamzaranın geleneksel bar sıralanışındaki yeri de oynanan bölgeye göre değişir. Erzurum yöresinde erkeklerin davul zurna eşliğinde oynadığı barlarda tamzara, çingeneler barından sonra, koçeri barından önce oynanır. En çarpıcı bölümünü hoplatmaların oluşturduğu tamzara barına diz kırarak başlanır. Ayak değiştirmeler dik ve keskin vuruşlarla yapılır. Oturma ve çevirmelerde inceliğin, figür değiştirmelerde müziğin rolü önemlidir. Tamzara bazı yörelerde aynı melodi ve sözlerle, bazı yörelerde de aynı adla, ama değişik ezgi ve sözlerle halay(*) olarak da oynanır

Yorum yazın