DOĞALGAZIN ÜSTÜNLÜKLERİ

DOĞALGAZIN ÜSTÜNLÜKLERİ
• Çevre dostu bir yakıttır. Gaz halinde olduğundan hava ile iyi karışır. Bu nedenle tam yanarak, is kurum gibi zararlı madde çıkarmaz.(6)
• Verimli bir yakıttır gaz halinde olması nedeniyle yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşme şansı daha fazla olduğu için daha yüksek verimle yanma olanağı vardır. (6)
• Otomatik kontrole uygun olması nedeniyle, enerji tasarrufu sağlamaktadır.(6)
• Yakma işlemi için, daha az hava kullanıldığından enerji tasarrufu sağlar.
• Daha ucuz bir yakıttır. 1000 kcal’ nin parasal karşılığı incelendiğinde, doğalgaz hep ucuz yakıt olma özelliğini korumuştur.(6)
• Temiz kazan dairelerine olanak tanır.

Yorum yazın